Výroční zpráva města rekapituluje valašskokloboucký rok 2021

01.05.2022 08:50

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Souhrn událostí, představení realizovaných projektů a investic, ale také přehled o hospodaření města Valašské Klobouky najdou čtenáři v právě vydávané výroční zprávě za rok 2021. „Dočtou se i zajímavosti o místním obyvatelstvu, o nositelích Ceny města nebo o zapojení do dobrovolnických a společensky zodpovědných iniciativ. Ke komplexnímu pohledu na loňský rok pak neodmyslitelně patří i kapitoly o aktivitách a úspěších zdejších škol, o činnosti odborů městského úřadu nebo o rozvoji městem zřizovaných organizací,“ informovala tisková mluvčí kloboucké radnice Lenka Zvonková.

„Ve výroční zprávě čtenářům předkládáme ucelený soubor informací o činnosti města Valašské Klobouky a širokém spektru služeb, které pro občany zajišťují městské organizace a městský úřad. Rok 2021 byl v mnohém poznamenán pandemií covidu, a tak se jednotlivé kapitoly často zmiňují o tom, jak se na aktuální vývoj opatření musela daná část veřejného života adaptovat. Přes různá omezení při boji s covidem považuji uplynulý rok v našem městě za úspěšný,“ uvedla starostka Eliška Olšáková a poděkovala za spolupráci všem svým kolegům, radním a zastupitelům, pracovníkům organizací a obchodních společností i představitelům všech dalších organizací, škol a spolků, které se na veřejném dění podílejí.

Výroční zpráva je kk dispozici v elektronické verzi zde na webu města. V tištěné podobě je k dispozici v turistickém informačním centru.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Valašské Klobouky