Výroční členská schůze Syndikátu novinářů Zlínského kraje

14.05.2023 12:41

Vážení a milí kolegové, je mou milou povinností pozvat vás na jednání naší výroční členské schůze.

Těším se na vás.
Jana Bubeníková
předsedkyně SNZK

Termín konání členské schůze SNZK: čtvrtek 18. května 2023 v 16.00 hodin
Místo: salonek 308 – 3. patro hotelu Zlín (dříve Moskva)

Program:
Zpráva o činnosti za rok 2022
Zpráva kontrolní skupiny za rok 2022
Volba člena KS
Diskuse

 

Ve Zlíně 18. dubna 2023