Vynadejte sousedovi v nářečí! Slovník (nejen) nadávek právě vyšel

29.03.2018 17:05

UHERSKÉ HRADIŠTĚ  - Demela, drant, guran, hauda, ohňahňa, plecmera, šubra a zámora… Ne to nejsou slova cizího jazyku, ale nářeční výrazy více či méně hanlivé, jakými se častovali ve vesnicích dolního Poolšaví, v dobách, kdy spisovná čeština byla ještě jazykem akademickým, a mateřštinou bylo nářečí. Odpověď, co ony výrazy znamenají, najde zvídavý čtenář ve Slovníku nářečí obcí regionu Dolního Poolšaví, jehož 2. doplněné vydání spatřilo v tyto dny světlo světa zásluhou nakladatelství Veligrad Jiřího Jilíka. (1. vydání vyšlo 2011). „Autor František Holmes Ilík, primáš legendární cimbálové muziky Burčáci, do knihy soustředil na dva tisíce slov, úsloví, rčení, přirovnání, mudrosloví i nadávek, slov pejorativních i erotik, dále pojmenování zelin, bylin a dřevin, variant křestních jmen i slov o pití a výrazů s pitím souvisejících. Knihu, na níž se podílelo i několik autorových spolupracovníků, svébytnými a vtipnými ilustracemi doplnil již nežijící malíř bretoňského původu Miško Moarch Eveno,“ sdělil Jiří Jilík.
Knihu lze zakoupit v informačních centrech v Kunovicích a Uherském Hradišti a v Domě knihy Portal. Zájemci mimo region si mohou knihu objednat k dodání poštou u vydavatele na emailové adrese jiri.jilik@gmail.com anebo prostřednictvím webových stránek: www. jiri-jilik.cz.

Pro informaci, že region Dolní Poolšaví tvoří obce Kunovice, Sady, Míkovice, Vésky, Podolí a Popovice. Netřeba dodávat, že slovník může poskytnout dobré služby novinářům píšícím o lidové kultuře a folkloru.

Vlastimil Langer s využitím informací Jiřího Jilíka