Vsetínští restauratéři nebudou platit za předzahrádky ani letos

12.05.2021 07:37

VSETÍN – Stejně jako v loňském roce,ani letos nebudou provozovatelé stravovacích zařízení a hotelů hradit radnici poplatek za předzahrádky a poplatek z pobytu.
„Poplatek za předzahrádky a ubytovací poplatek zrušilo zastupitelstvo vloni v květnu formou změny obecně závazných vyhlášek. Důvodem byla podpora místních podnikatelů v gastronomii a hotelnictví během pandemie koronaviru. Tyto změny jsme se rozhodli ze stejných důvodů pro letošní rok ponechat, což v praxi znamená, že i letos jsou podnikatelé osvobozeni odvýše zmíněných plateb,“ vysvětlil starosta Jiří Růžička.
I přes tuto skutečnost musí podnikatelé pro vznik předzahrádky požádat Odbor správy majetku, investic a strategického rozvoje vsetínské radnice o zábor veřejného prostranství.
„Podle zkušeností z uplynulých let ušetří vsetínští podnikatelé prominutím poplatků za předzahrádky v roce 2021odhadem celkově 110 tisíc korun a za poplatek za pobyt přibližně 190 tisíc korun,“ sdělila Jana Raszková, tisková mluvčí vsetínské radnice.

Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Vsetín

Foto: Archiv SNZ