Vsetínští radní chtějí jednat s radou kraje

23.04.2021 11:49

VSETÍN – Vedení radnice se chce seznámit s plány dalšího rozvoje Vsetínské nemocnice, jejímž zakladatelem je Zlínský kraj. „Město totiž připravuje pro příští období zásadní změny především dopravní infrastruktury v přednádražním prostoru a hodlá proto své aktivityco nejdříve představit i Radě Zlínského kraje, aby nedošlo ke kolizi s činností kraje v nemocničním areálu. Svolání společného jednání Rady města Vsetín a Rady Zlínského kraje podpořili na dubnovém zasedání i zastupitelé. Uskutečnit by se mělo 27. května,“ uvedla tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.
Vsetínské radní zajímajíaktuální plány kraje na modernizaci Vsetínské nemocnice, která je pro celýregion strategickým zdravotnickým zařízením. „Již v září loňského roku přijalo městské zastupitelstvo usnesení, kterým podpořilo záměr kraje modernizovat Vsetínskou nemocnici, a to v co nejkratším čase, aby byla občanům z našeho regionu zajištěna co možná nejlepší péče,“ řekl vsetínský radní a lékař Robert Teleky, který návrh na společné jednání radních předložil. Podle jeho dalších slov jde Radě města Vsetína především o informace, jak bude nové vedení Zlínského kraje, které vzešlo z loňských podzimních voleb, v modernizaci nemocnice pokračovat.
Plánované rozsáhlé změny v centru Vsetína spojené s rekonstrukcí vlakového nádraží a vzniku nové podoby přednádražního a zanádražního prostoru se navíc dotknou i bezprostředního okolí areálu Vsetínské nemocnice. Nejblíže mu bude nové dopravní řešení prostoru u polikliniky, kde vznikne okružní křižovatka a prodloužena budeNádražní ulice směrem na Ohradu, kde by měl být postaven silniční most přes Vsetínskou Bečvu a komunikace napojena na okružní křižovatku u Skláře.
„Realizací těchto investic bude zasažena také dostupnost nemocnice, proto bychom chtěli kolegy z kraje o našich plánech s dostatečným předstihem informovat,“ sdělil starosta Vsetína Jiří Růžička.
„Společné jednání s Radou Zlínského kraje tak bude jistě přínosné pro plánování a koordinaci investičních akcí, aby modernizace nemocnice byla řešena v souladu s akcemi ostatních zainteresovaných investorů v jejím bezprostředním okolí,“ dodal na závěr vsetínský starosta.

Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Vsetín

Ilustrační foto: Archiv SNZ