Vsetínská radnice vyzývá obyvatele města, aby se zapojili do boje se změnami klimatu

23.05.2021 11:02

VSETÍN – V rámci připravované Adaptační strategie ke změnám klimatu, jejímž cílem je připravit Vsetín na negativní dopady změn klimatu, mezi které patří například sucho, vedro, či přívalové deště, vznikla on-line pocitová mapa, která si klade za cíl vytipovat místa ve městě, která jsou právě změnami klimatu nejvíce ohrožená.
„Mapu i s připojenou anketou, můžete vyplnit do 30. června,“ obrací se na obyvatele města tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.
„Pro přípravu adaptační strategie je důležité zapojení široké veřejnosti, a právě pocitová mapa tuto možnost nabízí. Stačí na ní označit místa ve městě, na kterých se v teplých dnech cítíte příjemně či naopak nepříjemně. Lze také označit místa, na kterých by mělo být více zeleně, nebo oblasti, kde by se dalo hospodařit s dešťovou vodou,“ vysvětlil místostarosta Pavel Bartoň, jenž má v gesci životní prostředí.
 „Na jaře příštího roku, i díky výstupům z pocitové mapy, bude mít radnice k dispozici konkrétní plán, jehož postupná realizace přinese obyvatelům města příjemnější a bezpečnější prostředí pro život,“ dodal místostarosta.

Pocitovou mapu najdete do 30. června zde: https://pocitove-mapy.ekotoxa.cz/vsetin.
Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Vsetín

Foto: Archiv SNZ