Vsetínská nemocnice bilancuje uplynulý rok

05.07.2021 17:48

VSETÍN - Valná hromada na konci června schválila roční účetní závěrku Vsetínské nemocnice. Přestože byl rok 2020 ovlivněn pandemií, podařilo se zajistit péči všem pacientům s akutními problémy, pružně reagovat na epidemiologickou situaci a na počty pacientů, o které bylo potřeba se postarat i s omezeným počtem personálu v době, kdy nákaza postihla značnou část zdravotníků nemocnice. Přes to i v roce 2020 skončilo hospodaření nemocnice se ziskem, a to ve výši 32 811 tis. korun. Byl to v řadě již sedmý rok s kladným hospodářským výsledkem.
„Pandemie zasáhla celý zdravotní systém a značně ovlivnila i hospodaření nemocnice. Všechny dlouhodobé záměry ustoupily do pozadí jedinému a prioritnímu cíli – zajistit péči všem pacientům s akutními potížemi,“ řekla Věra Prousková, ředitelka Vsetínské nemocnice. 
„Chtěla bych za uplynulý rok poděkovat především našim zaměstnancům, bez jejichž obrovského pracovního nasazení bychom se nebyli schopni o nemocné postarat. Nenašla jsem v nemocnici pracoviště, které by neprošlo změnou v organizaci práce, změnou v jeho umístění nebo ve struktuře poskytované péče. I přes všechny tyto nástrahy a nepříjemnosti jsem přesvědčena, že jsme naše úkoly zvládli na výbornou," dodala ředitelka.
V roce 2020 bylo ve Vsetínské nemocnici hospitalizováno bezmála 11 tisíc pacientů, bylo provedeno více než 370 tisíc ambulantních vyšetření, ošetřeno přes 145 tisíc pacientů a narodilo se 791 miminek. 
„Mimořádný byl v tomto roce objem investic, jejichž celková hodnota přesáhla částku 126 milionů korun. Investice byly hrazeny převážně z evropských dotačních programů, které byly zaměřeny na pořízení zdravotnické techniky, ale i na oblast výpočetní techniky. Za 98 milionů korun bylo pořízeno vybavení pro zdravotnická pracoviště, výpočetní technika a související SW vybavení za téměř 24 mil. Kč, ale realizovány byly i stavební investice v poliklinice v hodnotě přes čtyři miliony korun,“ sdělila Radka Benešová, vedoucí pracoviště komunikace a marketingu nemocnice. 

Podrobnější informace o roku 2020 ve Vsetínské nemocnici si můžete přečíst ve výroční zprávě na webových stránkách nemocnice pod odkazem https://nemocnice-vs.cz/odbornik/vyrocni-zpravy/.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Vsetínská nemocnice