Vsetín v září otevře dotační programy pro sport a kulturu

06.07.2021 15:36

VSETÍN – Dotační programy pro oblasti sportu a kultury na rok 2022 schválil vsetínští zastupitelé. V rámci dotačního programu v oblasti sportu je uzávěrka odevzdání žádostí stanovena na 30. září. Zastupitelstvo projedná rozdělení dotací na prosincovém zasedání.

„Podporovány budou pravidelné celoroční činnosti v oblasti sportu, tělovýchovy a volného času zaměřeného na sportovní aktivity mládeže. Prioritu mají aktivity pro děti a mládež do 23 let,“ informoval místostarosta Tomáš Pifka s tím, že se v rozpočtu města předpokládá pro programovou podporu v oblasti sportu, stejně jako vloni, s částkou 12 milionů korun.

Rovněž v dotačním programu města v oblasti kultury je posledním termínem pro podání žádosti 30. září. Rozdělení příspěvků zastupitelé projednají v prosinci.
„V rozpočtu by pro tento program mělo být vyčleněno stejně jako před rokem 2,82 milionu korun,“ uvedl místostarosta Pavel Bartoň s tím, že o podporu mohou žádat neziskové organizace, které působí na území města a věnují se kulturní činnosti. Dotace jim pomohou například se zaplacením nájmu, či energie v prostorách, kde uskutečňují svoji činnost.

V obou uvedených dotačních programech nebude brán zřetel na žádosti o podporu jednorázových akcí. „Ty se řeší v rámci individuálních žádostí,“ vysvětlil referent správy dotací radnice Ondřej Sláma.

Podmínky žádostí o dotace ze zmíněných programů a příslušné formuláře naleznou zájemci s dostatečným předstihem na webu www.mestovsetin.czpod odkazem Hospodaření města, Dotace.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Vsetín