Vsetín se memorandem přiblížil k evropským dotacím

12.06.2022 11:24

VSETÍN – Memorandum o spolupráci města Vsetín s Odborem pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dříve Agenturou pro sociální začleňování) schválili vsetínští zastupitelé. 

„Podpisem memoranda o spolupráci bude městu Vsetín umožněna další spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj (MPVS), zejména v oblastech bezpečnosti, prevence kriminality, sociálních služeb a sociální práce, a také v oblasti sociálního začleňování. Memorandem je Vsetín o krok blíže k alokovaným finančním prostředkům pro města, která již dříve spolupracovala a nyní v tom budou s Odborem pro sociální začleňování při MPSV pokračovat,“ uvedla Jana Raszková, vsetínská tisková mluvčí.

„Město Vsetín s Agenturou pro sociální začleňování úzce spolupracovalo několik let, díky čemuž získalo z jejích dotačních programů během tří let více než 60 milionů korun,“ vysvětlila místostarostka Simona Hlaváčová, která má v kompetenci sociální oblast.
„Jednalo se o finanční prostředky na investiční akce, například na rekonstrukci Azylového domu a noclehárny Elim na Jasence, nákup automobilů pro registrované terénní sociální služby Diakonie a podobně. Z neinvestičních dotací jsme použili finanční prostředky například na mzdy asistentů prevence kriminality, kteří nám pomáhali řešit sousedské soužití v území, nebo doučování dětí, jež realizovala Charita Vsetín v Sideře. O finanční prostředky si z větší části žádaly neziskové organizace samy, nejinak tomu bude i nyní. Náklady na potřeby, které již nyní kalkulujeme, se blíží k částce 100 miliónů korun. O tyto prostředky budeme žádat dotační programy Evropské unie,“ doplnila Hlaváčová.

Odbor sociálního začleňování MPSV bude se vsetínskou radnicí pokračovat ve spolupráci například formou metodické podpory, provozování a rozvoje již realizovaných a fungujících aktivit a opatření na podporu sociálního začleňování. Hlavním cílem spolupráce je prevence, dodržování nastavených pravidel a opatření, jež pomohou v plnění povinností v rámci sociálního začleňování a zajištění finančních prostředků pro realizaci. 
Vlastimil Langer
Zdroj: Městský úřad Vsetín
Ilustrační foto: Archiv SNZ