Vsetín navyšuje podporu pro dobrovolné hasiče

15.02.2022 13:37

VSETÍN - O zhruba padesát procent větší sumou než v předchozích letech hodlá vsetínská radnice letos podpořit činnost pěti jednotek sboru dobrovolných hasičů, jejichž je zřizovatelem. V rozpočtu města je pro ně vyčleněna částka 1,354 milionu korun, zatímco v roce 2021 to bylo 934 tisíc a o rok dříve 894 tisíc korun.
„Jsme si velice dobře vědomi nezastupitelné role dobrovolných hasičů při ochraně životů a majetku nás všech, jakož i jejich zapojení při organizaci společenského dění ve městě. Za svou práci zasluhují nejen poděkování, ale především by měli disponovat co nejlepšími podmínkami pro další činnost. A právě z toho důvodu jsme dobrovolným hasičům pro letošní rok navýšili podporu,“ uvedl starosta Vsetína Jiří Růžička.
Město tak podle něj v letošním roce oproti minulosti navýší například objem finančních prostředků na obnovu třívrstvých zásahových oděvů a obuvi o 130 tisíc korun a na opravy a údržbu zásahových vozidel o 90 tisíc korun. „Pro JSDH Jasenka a Semetín navíc plánujeme koupi osmi dýchacích přístrojů v hodnotě 270 tisíc korun, pro hasiče z Jasenky pořídíme plovoucí čerpadlo za 45 tisíc korun a plánujeme dokončení vestavby zásahového vozidla za 78 tisíc korun. JSDH Dušná získá za 60 tisíc korun automatizovaný externí defibrilátor,“ vyjmenoval starosta s tím, že po loňském vybudování hasičské zbrojnice pro JSDH Rokytnice, které si vyžádalo 13,5 milionu korun, město plánuje stavební aktivitu i na letošek a následující roky.
„V rámci revitalizace volnočasového areálu na Horní Jasence by mělo vyrůst zázemí pro zásahový vůz JSDH Jasenka. Současně pak hledáme vhodný prostor i na výstavbu garáže pro JSDH Semetín,“ sdělil starosta Růžička s tím, se nezapomíná ani na JSDH Vsetín-město, která je v systému požární ochrany jako jediná ve Vsetíně zařazena do kategorie III – ostatní jednotky spadají do kategorie V, tedy s nižší prioritou.
„V rámci nezbytné obnovy techniky zvažujeme pořídit pro JSDH Vsetín-město cisternovou automobilovou stříkačku, která by nahradila tu stávající, jíž by následně mohla využít některá z ostatních jednotek zřizovaných městem. Protože se jedná o investici v hodnotě okolo osmi milionů korun, hledáme v této souvislosti možnosti spolufinancování z dotačních titulů,“ uzavřel starosta.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Vsetín