Voda na Zlínsku zpátky v rukou měst a obcí

27.04.2022 15:01

ZLÍN – Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále „VaK Zlín“), na které zástupci akcionářů schválili transformaci vodárenství, se uskutečnila ve Zlíně 25. dubna. Tato transformace pojednává zejména o získání majetkové kontroly nad provozováním vodárenské infrastruktury městy a obcemi již od poloviny tohoto roku a zkrácení doby trvání smlouvy se společností Moravská vodárenská, a.s. (dále „MoVo“) o pět let (do roku 2029 místo do roku 2034), nebo změně stanov společnosti VaK Zlín tak, aby byl posílen hlas menších akcionářů.
„Na valné hromadě bylo zastoupeno více než 90% akcionářů společnosti VaK Zlín a pro samotnou transformaci hlasovalo přes 92% přítomných zástupců, což jasně deklarovalo jasný signál zástupců měst a obcí, že chtějí mít vodárenství na Zlínsku pod kontrolou,“ informoval tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.
„Jsem opravdu rád, že se od 1. července vodárenství na Zlínsku vrátí pod majetkovou kontrolu měst a obcí. Je to obrovský úspěch, kterým se ukončují mnohaleté spory. Zároveň se jasně definuje i budoucnost vodárenství na Zlínsku, neboli co se stane po roce 2029. Vše má proběhnout bez negativního vlivu na cenu vody a míry investic, čili bez zdražování a snížení investic do vodohospodářské infrastruktury,“ uvedl primátor města Zlína Jiří Korec.
Nová provozní společnost Vodárna Zlín (dále „VZ“) bude mít sedm členů představenstva a stejný počet členů dozorčí rady. Společnost VaK Zlín bude mít v představenstvu této nové společnosti Vodárny Zlín tři své zástupce a šest zástupců v dozorčí radě. Společnost VZ bude fungovat s prvky tzv. „německého modelu“, neboli dozorčí rada bude mít v řízení nové společnosti důležitou roli.
„Účastníci mediace odvedli obrovský kus dobré práce a zaslouží poděkování. Jsem rád, že ačkoliv město Zlín nebylo účastníkem mediace, tak se mi podařilo dohodnout navýšení počtu zástupců měst a obcí v představenstvu nové provozní společnosti, které bylo následně potvrzeno v mediačním řízení. V této nové společnosti Vodárna Zlín budou mít od počátku města a obce prostřednictvím VaK Zlín 75% majetkový podíl. Právní i ekonomická analýza nám doporučila tyto změny schválit a zlínští zastupitelé na svém mimořádném jednání transformaci jednohlasně doporučili,“ informoval zlínský primátor města.
Schválené změny vycházejí z výsledků mediačního řízení mezi městy Fryšták a Otrokovice a společnostmi VaK Zlín a MoVo. Transformace mění provozní model vodáren, dříve ukončuje stávající provozní smlouvy s MoVo a v konečném důsledku i vede k zastavení dlouholetých soudních sporů, které souvisely právě se zavedením současného provozního modelu.
„Jedním z důvodu mého vstupu do politiky bylo i přesvědčení, že voda by měla patřit městům a obcím a chtěl jsem pomoci jejímu návratu pod kontrolu municipalit. Jsem rád, že se nám společně podařilo této změny dosáhnout a po 18 letech ukončit desítky soudních sporů. V plné míře jsme tak splnili volební slib, který jsme před lety voličům dali,“ doplnil náměstek primátora Pavel Brada, který má společnost VaK Zlín v gesci.
Vlastimil Langer
Zdroj: Magistrát města Zlína
Ilustrační foto: Archiv SNZ