Vlastníci kulturních památek mohou žádat o dotace

10.10.2021 13:15

ZLÍN - Ministerstvo kultury připravuje vyhodnocení aktivity jednotlivých historických měst v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. „V rámci tohoto vyhodnocení bylo statutární město Zlín požádáno o zpracování anketního dotazníku pro rok 2022, který je nezbytným podkladem pro čerpání státní podpory,“ uvedl tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

„Zařazení do anketního dotazníku na rok 2022, který je město povinno poskytnout Ministerstvu kultury ještě v letošním roce, umožní vlastníkům kulturních památek ucházet se o finanční podporu při jejich obnově v roce 2022 pouze tehdy, budou-li tyto akce dobře připraveny,“ vysvětlila Eva Ryndová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče. 

Do anketního dotazníku mohou být proto zařazeny pouze ty akce, u kterých bude v den odevzdání podkladů prokázána projekční připravenost, připravenost z hlediska souladu se zájmy ochrany kulturní památky dle památkového zákona, připravenost akce dle stavebního zákona včetně podkladu o finanční náročnosti obnovy. Město Zlín již informovalo potenciální žadatele dopisem.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Magistrát města Zlína