Více než šest milionů korun rozdělí Zlínský kraj na stavební obnovu památek

15.04.2022 07:18

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje projednala poskytnutí dotací na restaurování kulturních památek a památek místního významu. Dotace na obnovu 18 památek ve výši přesahující dva miliony korun již byly schváleny, dotace pro dalších 23 akcí v celkovém objemu přes čtyři miliony korun bude na základě doporučení rady rozdělovat zastupitelstvo.

„Podpořili jsme renovaci kulturních památek, jejichž vlastníkem jsou obce, církve i fyzické osoby. Zlínský kraj přispěje například k opravě vodního mlýna v Kladné-Žilíně, k obnově střešní krytiny barokní budovy bývalých stájí v zámku Zdounky, k restaurování kamenných sloupů při vjezdu do hospodářského dvora v Bánově, ke generální opravě oken evangelického kostela v Pržně a k dalším akcím,“ sdělila krajská radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu, památkovou péči a školství.

Z“astupitelstvo Zlínského kraje se bude na svém květnovém zasedání zabývat dotacemi pro stavební obnovu dalších 23 památek, pro něž má kraj připraveno přes čtyři miliony korun. Mezi těmito navrženými akcemi je například oprava hradeb Hradu Lukov, obnova střechy farního kostela sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči, restaurování varhan kostela Nanebevzetí P. Marie v Mařaticích, obnova oken na zámku Dřínov a další záměry,“ upřesnila Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.

Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj

Foto: Archiv SNZ