Veřejnost může připomínkovat dokument Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – Zlín 2030

23.05.2021 14:09

ZLÍN – Statutární město Zlín připravilo významný dokument zaměřený na budoucí rozvoj města pod názvem Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – Zlín 2030.

„Nyní zveme odbornou i laickou veřejnost, aby finální dokument připomínkovala. Tuto možnost má do 31. května do 12 hodin. Navíc ve středu 26. května od 16 do 18 hodin se uskuteční online veřejné projednání strategie,“ informoval tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

 Strategie rozvoje bude sloužit jako nástroj pro koordinaci aktivit vedoucích k rozvoji města. Vychází ze současných potřeb území, identifikuje silné a slabé stránky města i jeho příležitosti a ohrožení, stanovuje směr a cíle jeho dalšího vývoje, zaměřuje aktivity města na řešení jeho problémů a určuje priority města do roku 2030.

„Návrh finální podoby dokumentu Strategie Zlín 2030 se skládá z Hlavního dokumentu (hlavní analytická zjištění, návrhová část, implementační část) a podrobné Analytické části,“ dodal tiskový mluvčí.

Podrobnosti vztahující se k finální verzi Strategie obsahují tyto dokumenty.

Připomínky k jednotlivým dokumentům lze vepsat do tohoto formuláře.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Magistrát města Zlína