Veřejné projednání nové koncepce autobusové hromadné dopravy pro Uherské Hradiště

23.03.2022 07:17

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Veřejnost se na začátku dubna bude moci seznámit s návrhem nové koncepce autobusové městské hromadné dopravy. Veřejné projednání je naplánováno na úterý 5. dubna od 17:00 hodin v Malém sále Klubu kultury v Uherském Hradišti.
„Na setkání s občany bude představen pracovní návrh nové provozní koncepce MHD. Zpracovatel koncepce (Fakulta dopravní ČVUT v Praze) seznámí zájemce z řad veřejnosti s návrhem linkového vedení i jízdních řádů. Nová koncepce je reakcí na podněty občanů z minulých let, kdy bylo opakovaně poukazováno na nevyhovující rozsah provozu MHD i na vývoj plánování příměstské dopravy Zlínským krajem,“ uvedl tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
„Pro tvorbu návrhu byly využity koncepční materiály, které v uplynulých letech vznikly, a na jejichž vzniku se řada občanů přímo či nepřímo podílela (např. deník cest pro mobilitní průzkum, sčítání cestujících, anketní průzkum o kvalitě MHD). Také na tomto plánovaném veřejném projednání očekáváme podněty a připomínky, které budou do finálního návrhu následně zapracovány, aby výsledek co nejvíce odpovídal potřebám občanů Uherského Hradiště,“ přál si starosta města Stanislav Blaha.
Na provozovatele autobusové městské hromadné dopravy v Uherském Hradišti bude vypsána veřejná soutěž. Současný provoz MHD pokrývá platná smlouva s ČSAD Uherské Hradiště, kterou již nebude možné s ohledem na evropskou legislativu dále prodloužit. Pro nové smluvní zadání, jehož plnění se předpokládá od ledna 2024, tak bude připravena nová koncepce MHD, která by měla vhodnějším způsobem odpovídat přepravním potřebám občanů města.
Pokud se veřejného projednávání nemůžete zúčastnit a rádi byste své připomínky uplatnili, pište je na e-mailovou adresu: mhd@mesto-uh.cz. Z připomínky by mělo být zřejmé, odkud, kam a v kolik hodin se potřebujete dostat.
„Doporučujeme věnovat návrhu nové koncepce patřičnou pozornost - nový provoz bude zajišťován od konce roku 2023 dalších 10 let. Čím více relevantních podnětů bude podchyceno při zpracování návrhu, tím lepší MHD budeme následně mít,“ vyzval občany místostarosta města Jaroslav Zatloukal.
Vlastimil Langer
Zdroj: MěÚ Uherské Hradiště
Foto: Archiv SNZ