Velkého vítězství na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., dosáhl koncern VEOLIA

27.04.2022 16:03

ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ - Schválením Dohody o narovnání na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (VaK Zlín) 25. dubna se definitivně uzavřela možnost požadovat náhradu škody po Veolii za neoprávněné provozování vodovodů a kanalizací od roku 2004 ve výši několika set milionů Kč. Navíc osoby zodpovědné za způsobenou škodu se vyhnou trestu a ještě za to Veolii zaplatíme 142 milionů Kč z kapes spotřebitelů v působnosti VaK Zlín. Údajnou „Dohodou o narovnání“ VaK Zlín nezíská žádnou náhradu za desítky milionů Kč, které doposud investoval do právních sporů, aby brzdil úsilí měst Fryšták a Otrokovice o nápravu. Tyto peníze už zaplatili spotřebitelé ve vodném a stočném.
Naopak, další nové náklady na navazující transformaci společnosti ve výši jednotek milionů Kč opět nese VaK Zlín, potažmo spotřebitelé. Zástupci akcionářů, zejména měst a obcí, kteří se účastnili valné hromady, jsou si této skutečnosti dobře vědomi, během valné hromady jim byly všechny informace doloženy. Přesto dali přednost, před prosazením práva a skutečné nápravy, politickým bodům do letošních komunálních voleb a naději, že se VaK Zlín po roce 2029 stane plnohodnotným provozovatelem vlastní vodohospodářské infrastruktury.
Osoby ve vedení VaK Zlín sou zcela nedůvěryhodné, především pro jejich kroky, učiněné v minulosti, v neprospěch akcionářů i spotřebitelů. A v tomto jednání pokračují. Svědčí o tom mj. i to, že požadovali po akcionářích udělit souhlas s transformací, kterou navrhli, ale odmítli akcionáře úplně informovat o všech podkladech. Nepředložili žádný důkaz o tom, že transformace je pro občany výhodná. Odmítli vydat přehled vývoje ceny vody a objemu investic, které bude VaK Zlín realizovat – ve variantě a) provozujeme si vodovody sami a b) vodovody dál provozuje Veolie a další důležité dokumenty. Vrcholem však je, že materiály předložené valné hromadě odkazují na přílohy, které byly před akcionáři utajeny. Nejdůležitější je příloha č. 1 ke Smlouvě o převodu akcií, která přesně vymezuje provozní část podniku, jež má být vložena do nové společnosti Vodárna Zlín, a.s. Za ni má být do roku 2029 zaplaceno Veolii 142 milionů Kč. Přitom tato příloha má zásadní vliv na stanovení ceny provozní části podniku. Tuto přílohu nemá k dispozici ani představenstvo společnosti VaK Zlín a dostane ji až po podpisu příslušných smluv!
V upraveném provozním modelu je nově založena společnost Vodárna Zlín, a.s., ve které bude mít VaK Zlín 75% podíl a Veolia 25%. Fakticky však bude společnost řídit Veolia. Je tedy zřejmé, že tržby za vodné a stočné budou nadále odkláněny ke koncernu prostřednictvím nákupu vybraných služeb. Tuto skutečnost na valné hromadě ostatně zástupci VaK Zlín potvrdili.
Už nyní je zřejmé, že transformace navržená představenstvem společnosti, nezjistí schopnost VaKu Zlín plnohodnotně provozovat vodovody a kanalizace bez služeb, které bude zajišťovat Veolia. Společnost VaK Zlín ani nadále nebude tvořit dostatek prostředků k obnově vlastního vodohospodářského majetku v hodnotě cca 21 miliard Kč. Pro schválení transformace sice hlasovali akcionáři s největším podílem hlasovacích práv, což je cca 10 měst a obcí z celkového počtu téměř 50, ale u těch lze doložit, že v minulosti získali od Veolie nějaká plnění a na přerušení těchto vztahů nemají zájem.

Michal Špendlík, starosta obce Želechovice nad Dřevnicí