Vedení kroměřížské radnice si rozdělilo oblasti

23.10.2022 12:31

KROMĚŘÍŽ - Nová koalice na kroměřížské radnici si rozdělila gesce politiků ve vedení města – odbory na městském úřadě, příspěvkové organizace zřizované městem a obchodní společnosti s majetkovou účastí města – pro volební období 2022–2026.

Tomáš Opatrný, starosta - odbory: finanční; investic; regionálního rozvoje; právní; Útvar tajemníka; útvar interního auditu a vnitřní kontroly, organizace: Městská policie Kroměříž, oblast: tvorba územního plánu,
Karel Holík, místostarosta - odbory: školství, mládeže a tělovýchovy; životního prostředí; služeb; informačních technologií, organizace: Sportovní zařízení města Kroměříže; Biopas, spol. s.r.o.; Kroměřížské technické služby, s.r.o., projekt: Zdravé město Kroměříž a místní Agenda 21,

Pavel Motyčka, místostarosta- odbory: sociálních věcí a zdravotnictví; kancelář úřadu
organizace: Sociální služby města Kroměříže,

Jan Hebnar, místostarosta - odbor: občansko-správních agend; stavební úřad,

Jiří Kašík, radní - odbor: obecní živnostenský úřad, oblast: kultura a cestovní ruch, partnerská města, organizace: Dům kultury v Kroměříži, Knihovna Kroměřížska.
Jan Vondrášek, kroměřížský tiskový mluvčí

Foto: Městský úřad Kroměříž