Vedení kraje vyznamenalo vynikající pracovníky školství

21.04.2022 07:56

UHERSKÝ BROD – Za znamenitou práci ocenilo vedení Zlínského kraje 18 učitelů a ředitelů škol i vedoucí školní jídelny. V Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě jim symbolické sošky sovy coby symbolu moudrosti a také diplomy a květiny předali hejtman Radim Holiš, radní pro školství Zuzana Fišerová i další zástupci kraje a města.
„Vaše práce je pro naši společnost nenahraditelná, protože mladé lidi nejen vzděláváte, ale především je připravujete pro život tak, aby se v něm dobře orientovali a byli úspěšní v tom, čemu se chtějí věnovat. Pomáháte z nich vychovat sebevědomé lidi, kteří mají chuť a odvahu něco dokázat, zkrátka ukazujete jim cestu a dáváte jim i osobní příklad. Za to si zasloužíte upřímné poděkování,“ vyjádřil svůj respekt oceněným hejtman Radim Holiš.
Radní pro školství a kulturu Zuzana Fišerová vyzdvihla dlouhodobé kvalitní a svědomité úsilí pedagogů i těch, kdo technicky zajišťují provoz škol. Zmínila také zátěž, s nimiž se školy musejí vypořádávat od roku 2020:
„Okolnosti minulých dvou let, kdy školství naprosto zásadním způsobem zatížila pandemie Covid-19, ale i události válečného konfliktu na Ukrajině a související migrační vlny, ukazují, jak významným pilířem v životě společnosti je právě školství, které zodpovídá nejen za vzdělávání, ale také zajišťuje psychosociální zázemí pro děti a dospívající mládež,“ řekla radní Fišerová.
„Jestliže se dřív na školství pohlíželo jako na obor, který je poměrně klidný a stabilizovaný řádem jasné metodiky i rámcově daných osnov, dnes už víme, že je to oblast, které se naprosto bezprostředně a zásadně dotýká všechno dění ve společnosti. Také je to oblast, která právě nyní prokázala, že se umí pružně přizpůsobit změnám a navíc dokáže pomoci potřebným,“ dodala radní.
Na základě výzvy k předkládání návrhů bylo Zlínskému kraji doručeno celkem 45 návrhů, které posoudila výběrová komise Rada Zlínského kraje a vybrala 18 osobností.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj