Vedení kraje představilo nové ředitele nemocnic, zlínskou povede docent Michal Filip

28.01.2021 19:19

ZLÍNSKÝ KRAJ – Valná hromada Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, tedy Rada Zlínského kraje, coby jediného akcionáře této akciové společnosti, dnes na svém zasedání odvolala s účinností od 25. února 2021 dosavadní členy představenstva KNTB - MUDr. Radomíra Maráčka, Ing. Petra Liškáře a Mgr. Jozefa Macheka.
„Rada Zlínského kraje zároveň s účinností od 26. února 2021 zvolila na základě výsledků výběrového řízení na manažery KNTB nové tříčlenné představenstvo ve složení předseda doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D., MUDr. Marcel Guřan, Ph.D. a Ing. Martin Déva,“ uvedla Helena Mráčková z oddělení komunikace a vztahů s veřejností.
Rada Zlínského kraje zároveň odvolala stávající dozorčí radu KNTB a jmenovala novou dozorčí radu krajské nemocnice ve Zlíně, v níž kromě stávajících tří členů za zaměstnance, nově figurují: Jiří Čunek, Ing. Miroslav Hladík, Ing. et Ing. Jiří Korec, Mgr. Milena Kovaříková, Ing. Milan Plesar a Vratislav Krejčíř.
Již v pondělí 25. ledna byla oznámena jména nově zvolených manažerů dalších tří nemocnic založených Zlínským krajem, kteří vzešli z výběrových řízení: Kroměřížskou nemocnici řídí od 25. ledna Lenka Mergenthalová, která se do funkce vrátila po dvou letech. Vsetínskou nemocnici nadále vede Věra Prousková, stejně jako v Uherskohradišťské nemocnici na základě výběrového řízení obhájil svůj post dosavadní ředitel Petr Sládek.
Podle hejtmana Radima Holiše krajská rada vypsala výběrová řízení z toho důvodu, že předsedovi představenstva všech nemocnic končila smlouva, a proto se vedení kraje rozhodlo provést výběrová řízení na managementy kompletně ve všech čtyřech nemocnicích.
„Hlavní akcent, který byl zohledňován při výběrovém řízení - zejména u KNTB - byla nutnost personální stabilizace v nemocnicích. Tím plníme první úkol ze zdravotnictví, který jsme slíbili ve volbách,“ řekl hejtman Radim Holiš.
„Všem kolegům, kteří odcházejí, chci poděkovat za práci, kterou v nemocnicích odvedli. Chceme však nemocnice směřovat jinam, než byly dosud směřovány bývalým vedením.  Mohu říci, že hlasování pro nová představenstva nemocnic byla na Radě Zlínského kraje jednomyslná,“ prohlásil hejtman Ing. Radim Holiš.
Náměstkyně pro zdravotnictví Olga Sehnalová dnes na tiskové konferenci představila všechny nově zvolené předsedy představenstev.
Zatímco koncept uplatňovaný minulým vedením kraje preferoval jednotné řízení všech čtyř nemocnic, současný koncept je postaven na suverenitě řízení jednotlivých nemocnic jejich představenstvy. Podle náměstkyně Olgy Sehnalové je velmi důležitá přirozená spolupráce nemocnic, která ve Zlínském kraji historicky funguje a je dlouhodobě dobře nastavená, což se potvrdilo právě v době covidové. Podle náměstkyně je však nutné, aby vedení nemocnic bylo v s nemocničním prostředím pevně srostlé a naplno se přímo v místě věnovalo chodu nemocnice.

Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj

Na fotografii zleva: Michal Filip,  ředitel KNTB Zlín, Lenka Mergenthalová, ředitelka Kroměřížské nemocnice, Věra Prousková, ředitelka Vsetínské nemocnice, Petr Sládek, ředitel Uherskohradišťské nemocnice.
Foto: Vlastimil Langer, Zlínský kraj