Ve Zlíně skončil zápis do mateřských škol

15.06.2021 13:14

ZLÍN – Fyzický zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol, které jsou zřizovány statutárním městem Zlínem a také do Církevní základní a mateřské školy se uskutečnil ve Zlíně.
„Celkem bylo podáno 1 841 žádostí o přijetí, které podali rodiče 883 dětí. Pouze 424 rodičů podalo jednu přihlášku, 459 jich podalo dvě a více žádostí. Rekord vytvořil zákonný zástupce, který podal 25 přihlášek. Z 883 dětí je však 272 dvouletých, které na přijetí nemají zákonný nárok. Prozatím je přijato podle věku dovršenému k 31. srpnu 565 dětí z 611 dětí ve věku 3 až 6 let. Všechny děti, jejichž zákonní zástupci podali přihlášky k předškolnímu vzdělávání, ale nemají trvalé bydliště ve Zlíně,“ informoval tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.
„V současné době není ještě přijímací řízení ukončeno, dle správního řádu musí být rozhodnuto do 30 dnů, pak může být rozhodováno ještě o případných odvoláních. Odvolání proti nepřijetí řeší krajský úřad,“ sdělila Kateřina Francová, náměstkyně primátora pro oblast školství.
Mateřské školy, které město zřizuje, mají dle školského rejstříku kapacitu 2 430 dětí. V současné době, pokud je v MŠ volné místo, jsou přijímány i děti, které ještě nedosáhly věku tří let. Kapacitu ještě rozšiřují mateřské školy a dětské skupiny jiných zřizovatelů, jejichž existenci na území města vedení města podporuje a v případě potřeby s jejich působením vyslovuje Rada města Zlína souhlas.
Pro děti ve věku 1 až 3 let zřizuje statutární město Zlín troje jesle. Ve městě žije 2 284 dětí ve věku 3 až 5 let. Děti šestileté již MŠ navštěvují, letos bylo podáno pouze devět přihlášek této věkové kategorie. Obvykle se jedná o děti z rodin, které se v průběhu roku přistěhovaly a nenastupují ještě k základnímu vzdělávání. „Demografický vývoj je pečlivě sledován, zpracovaná demografická prognóza udává do budoucích let, bohužel, snižující se počet obyvatel věkové kategorie do 6 let na území města Zlína. V roce 2020 se narodilo o 212 dětí s bydlištěm ve Zlíně méně, než v roce největšího babyboomu, tedy v roce 2008,“ uvedla Kateřina Francová, náměstkyně primátora pro oblast školství.
V následujících měsících dochází vlivem migrace obyvatel a změny rozhodnutí ze strany zákonných zástupců, obvykle k tvorbě volných míst v námi zřizovaných MŠ. V září bývá přijímáno k předškolnímu vzdělávání dalších 20 až 30 dětí.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Magistrát města Zlína