Ve Zlíně se uskutečnil kurz pro kariérové poradce

20.10.2021 08:50

ZLÍNSKÝ KRAJ – Desítka školních kariérových poradců se účastnila přípravného kurzu pro složení profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu.
„Účastníci přípravného kurzu ve školním roce 2021/2022 v deseti navazujících setkáních získají teoretické i praktické znalosti a dovednosti z oblasti kariérového poradenství, jejichž osvojení je předpokladem pro složení zkoušky profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (NSK). Kurz, který se uskutečnil v pátek 15. října, navštívila také radní pro školství a kulturu Zuzana Fišerová,“ informovala krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.
„Jsem ráda, že v našem kraji věnujeme kariérovému poradenství na školách tak velkou pozornost. V uplynulých dvou letech se kurzů či diskuzních platforem pořádaných Zlínským krajem zúčastnila více než stovka poradců a poradkyň. Kromě dlouhodobého vzdělávání zveme pedagogy a další pomáhající profesionály na otevřený seminář zaměřený na motivaci, silné stránky a zjišťování potenciálu žáků, který proběhne 9. listopadu ve Zlíně,“ sdělila radní Zuzana Fišerová.
Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje připravuje i pro následující školní rok 2022/2023 pro nové zájemce z řad pedagogických pracovníků škol Zlínského kraje opakování Přípravného kurzu.
Vzdělávání je zajištěno formou tandemové výuky specialisty vzdělávání a je financováno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj