Ve Vsetíně už probíhá jarní očista

27.04.2022 09:35

VSETÍN - Očistu města po zimě každoročně provádějí Technické služby města Vsetína (TSVS). Letos je blokové čistění naplánováno od poloviny dubna do konce července. V letošním roce se TSVS více zaměří na očistu parkovišť, která bude probíhat každé úterý až do 31. července. Součástí prací bude i vyčistění kanálových vpustí.
„Obyvatelé budou o blokovém čistění informováni přenosným dopravním značením, které bude v jednotlivých lokalitách umístěno vždy sedm dní před zahájením úklidu,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že v rámci zkvalitnění informovanosti občanů budou nově termíny úklidu s dostatečným předstihem vylepeny i na vchody obytných domů. Aktuální informace najdete i na facebookových stránkách Technických služeb města Vsetína.
Očista bude probíhat od centra směrem k okrajovým částem města. „Žádáme obyvatele o spolupráci a dodržování dopravního značení,“ obrátil se na veřejnost ředitel TSVS Josef Stejskal s tím, že v loňském roce provázela blokové čistění řada problémů způsobených nedisciplinovaností řidičů, kteří nerespektovali značky a komplikovali či přímo znemožňovali strojní i ruční úklid.
„Auta, která zůstanou na parkovišti, budou za asistence městské policie na náklady jejich provozovatelů odtažena. Cena za odtah může dostáhnout částky až 4000 korun, k níž je nutné připočítat i uloženou pokutu, která ve správním řízení může být ž 2500 korun,“ sdělila Jana Raszková, tisková mluvčí vsetínské radnice.
Úklid komunikací po zimě byl zahájen již v polovině března, kdy na chodníky a cesty vyjely zametací vozy. „Tento druh čistění probíhá průběžně po celém městě a během něj dochází hlavně k úklidu v zimě používaného posypového materiálu,“ doplnil ředitel TSVS.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Městský úřad Vsetín