Ve Vsetíně přibude v září prvních tříd

17.06.2021 14:22

VSETÍN – Odbor školství a kultury městského úřadu již zná přibližný počet prvňáčků, kteří od září zasednou doškolních lavic. „Mělo by jich být kolem tří set. Konečný počet ještě mohou ovlivnit odklady povinné školní docházky a také, že některé děti byly přijaty na více škol, a budou se muset pro jednu rozhodnout,“ sdělila tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.
Také letošní zápisy do prvních třídovlivnila restriktivní opatření Vlády ČR spojená s covidovou pandemií, která neumožnila fyzickou přítomnost dětí. „Stejně jako loni podávali rodiče přihlášky, ale samotný zápis tak, jak bylo v minulosti běžné, kdy je dítě přítomno ve škole a přezkoušeno pedagogem, se neuskutečnil,“ uvedl místostarosta pro školství Tomáš Pifka.
Školy tedy prozatím evidují celkem 73 odkladů povinné školní docházky a 324 dětí přijatých do první třídy. Nárůst počtu přijatých registruje ZŠ Luh, v níž loni nastoupilo 27 dětí do dvou prvních tříd. Letos zde přijali 42 dětí a počítají s otevřením tří tříd, z nichž jedna bude logopedická. Na ZŠ Trávníky jepřijato 65 dětí, pro které jsou stejně jakoloni připraveny tři třídy. Počet přijatých zde oproti loňské skutečnosti stoupl o deset.
Nárůst počtu přijatých o sedm eviduje i ZŠ Rokytnice. Letos je jich 51a ředitel školy nyní zvažuje, zda je rozdělí do dvou či tří tříd. Do ZŠ Sychrov přijali 53 dětí, což je o pět více než zdenastoupilo loni. Počet prvních tříd na této škole i přesto klesne ze tří na dvě.
Velký nárůst zájemců registruje ZŠ Ohrada. Vloni otevřela dvě první třídy s celkem 43 žáky, letos jich přijala 95 a počítá se čtyřmi třídami. Standardní počet 18 dětí do prvního ročníku přijala ZŠ Integra, i když se jich zde hlásilo 27.
„Konečné počty prvňáčků na jednotlivých školách ještě neznáme, protože někteří rodiče přihlásili děti i do jiné než spádové školy, a ty tak mohou být přijaty na více škol. Nyní je na nich, kterou si vyberou,“ vysvětlil dále Pifka, který zároveň vyjádřil přesvědčení, že se nebude opakovat právě končící školní rok a budoucí prvňáčky čeká školní docházka standardní denní formou.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Vsetín