Ve vážanském domově pro seniory začíná rekonstrukce kotelny

19.06.2021 15:16

KROMĚŘÍŽ - Stavbaři v těchto dnech zahájili rekonstrukci kotelny v Domově pro seniory a domově se zvláštním režimem Vážany.
„Postará se o ni kroměřížská firma AP-instavby, která v rámci vypsané výzvy předložila nejvýhodnější nabídku. Rekonstrukce by měla být hotová do tří měsíců od zahájení, tedy do poloviny září, což umožní zahájení topné sezony v řádném termínu a podle potřeb klientů,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka.

Rekonstrukce zahrnuje instalaci nových plynových kondenzačních kotlů, výměnu pojistného zařízení, oběhových čerpadel, armatur, úpravny vody a provedeny budou také některé stavební práce a úprava plynovodu. „Rekonstrukce bude hrazena z fondu investic kroměřížských sociálních služeb a bude stát necelých 4,6 milionu korun,“ řekla ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže (SSKM) Dagmar Klučková.

Dalšími investičními akcemi SSKM pro letošní rok jsou úprava zelených ploch v domově ve Vážanech, výměna dveří v Domově pro seniory U Moravy a také rekonstrukce výtahů a oprava rozvodů vody v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Kroměříž