Ve Valašských Kloboukách uctí památku politických vězňů

22.06.2020 08:37

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Osudy politických vězňů si chtějí připomenout účastníci každoročního setkání ve Valašských Kloboukách v pátek 26. června.

„Shromáždění začne v 15 hodin v kulturním domě Klobučan a pokračovat bude pietním aktem u památníku na Masarykově náměstí,“ informovala tisková mluvčí kloboucké radnice Lenka Zvonková.

„V našem okolí bylo krutě potrestáno dvanáct členů odbojové skupiny Světlana a ve věznicích podstupovaly příkoří další zástupy muklů. Režim tvrdě stíhal celé jejich rodiny, ať už ztrátou zaměstnání, nemožností studia nebo společenskou degradací. Silné emoce a vzpomínky na drastické zacházení si tak v sobě nesou potomci vězněných dodnes. Na to všechno chceme vzpomínat a uctít památku obětí,“ uvedla Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky.

V úvodu setkání je pro účastníky připravený kulturní program, ve kterém vystoupí dechová hudba, žáci základní umělecké školy i ženský pěvecký sbor. Poté zazní zdravice hostů. „Pozvání přijal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, děkan valašskoklobouckého děkanátu P. Pavel Macura a další hosté. Vítána bude také veřejnost,“ pozvala Eliška Olšáková.

Po kulturním programu se přítomní přesunou na Masarykovo náměstí, kde položí věnce a květiny k památníku Obětem násilí 1948–1989.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Valašské Klobouky