Ve Slavičíně vznikne nová okružní křižovatka

21.08.2021 07:12

SLAVIČÍN - Nový rondel vybuduje Ředitelství silnic Zlínského kraje místo současné styčné křižovatky ve Slavičíně-Hrádku. „Náklady dosáhnou částky 7,2 milionu korun. Výstavba bude probíhat za částečné uzavírky, kdy bude provoz vozidel řízen světelnou signalizací,“ sdělil tiskov ý pracovník ŘSZK Vojtěch Cekota.

Předmětem díla je přestavba stávající styčné křižovatky silnic na okružní křižovatku se třemi hlavními větvemi, napojením místní komunikace a sjezdu k rodinným domům.
Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí7,224 milionu korun (vč. DPH).Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny 23. srpna a dokončeny do 15. prosince.
Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách s řízením dopravy pomocí mobilní semaforové soupravy s třífázovým provozem.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: ŘSZK