Valná hromada Syndikátu novinářů Zlínského kraje

27.04.2022 11:54

Valná hromada Syndikátu novinářů Zlínského kraje se uskuteční ve: čtvrtek 12. května 2022 v 16.00 hodin v salonku 308 – 3. patro hotelu Zlín (dříve Moskva).

Program:
Zpráva o činnosti za rok 2021
Zpráva kontrolní skupiny za rok 2021
Volba delegátů na valnou hromadu SNČR
Volba ŘV a KS
Diskuse


Ve Zlíně 25. dubna 2022

 

Jana Bubeníková

Předsedkyně SN Zlínského kraje