Valmez poskytne hasičům dotaci na nákup termokamery

25.04.2021 12:28

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Zvýšení akceschopnosti při ochraně životů a majetku, takový přínos bude mít nákup moderní termokamery pro zásahovou jednotku Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze stanice Valašské Meziříčí.
„Každoročně finančně podporujeme naše hasiče z rozpočtu města. Nejinak tomu bude i letos, kdy jsme pro ně vyčlenili částku 150 tisíc korun, kterou jim poskytneme na dovybavení zásahové jednotky,“ přiblížil starosta Robert Stržínek.
Hasiči využijí dotaci na nákup termokamery v hodnotě 250 tisíc korun s tím, že zbývající částku pokryjí z vlastních zdrojů. „Jsem rád, že se nám i v této složité době daří Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje podporovat a v zastupitelstvu na tom panuje shoda. Hasiči využijí termokameru nejen k efektivnímu zásahu a hašení požárů, ale v součinnosti s Policií ČR také k vyhledávání pohřešovaných osob,“ doplnil starosta Stržínek.

Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Valašské Meziříčí

Ilustrační foto: Archiv SNZ