Valašskomeziříčští zastupitelé podpořili obnovu a restaurování památek

22.04.2021 12:20

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Během svého dubnového zasedání se valašskomeziříčští zastupitelé zabývali také tradiční finanční podporou pro majitele památek v centru města. „Radnice na jejich restaurování a opravy letos poskytne téměř 270 tisíc korun,“ informoval tiskový mluvčí meziříčské radnice Jakub Mikuš.
Nejprve přišel na řadu bod týkající se poskytnutí dotací z Fondu regenerace Městské památkové zóny města Valašské Meziříčí (dále MPZ). Radnice tentokrát obdržela tři žádosti o dotaci, přičemž jednu doporučila komise pro MPZ k přidělení podpory z následujícího programu.
„Na základě doporučení komise jsme schválili poskytnutí dotace na obnovu výkladce domu číslo popisné 71 na náměstí (celkové náklady 285 tisíc, dotace města 100 tisíc Kč) a také opravu zvonového systému, střechy a svodů kaple svatého Václava v Podlesí (náklady 146 tis., dotace 87 tis. Kč),“ uvedla místostarostka Yvona Wojaczková.
Zastupitelé se zabývali i výší finančního podílu města v rámci dotačního Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR. Pro Valašské Meziříčí je v tomto programu vyčleněna částka 200 tisíc korun. Komise pro MPZ doporučila z dotace ministerstva podpořit s podílem města dvě žádosti. „Jedná se o restaurování reliéfů apoštolů a okenních šambrán domu číslo popisné 118 na náměstí (celkové náklady 136 tis., dotace MK 100 tis. a podíl města 30 tis. Kč) a restaurování ostění farního kostela Nanebevzetí Panny Marie (náklady 228 tis., dotace MK 100 tis., podíl města 50 tis. Kč),“ přiblížila místostarostka Wojaczková.
„Každoročně podporujeme obnovu památek soukromých vlastníků a jsem ráda, že na tom nic nezměnila ani pandemie koronaviru. I díky této podpoře se stále daří zlepšovat vzhled historického jádra našeho města,“ doplnila místostarostka.

Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Valašské Meziříčí

Foto: Archiv SNZ