Valašské Meziříčí obdrží dotaci pro zvýšení ochrany škol a školských zařízení jako měkkých cílů

04.06.2021 16:29

ZLÍNSKÝ KRAJ – Poskytnutí dotace ve výši 197 600 korun městu Valašské Meziříčí na projekt vyhodnocení ohroženosti základních škol, mateřských škol a střediska volného času projednali krajští radní a doporučili Zastupitelstvu Zlínského kraje její schválení. „Jedná se o projekt, na který Zlínský kraj získal podporu z dotačního programu Ministerstva vnitra České republiky,“ uvedla krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.

„Cílem je zvýšení bezpečnosti ve vybraných školách zřizovaných městem Valašské Meziříčí. Jde o čtyři základní školy, osm mateřských škol a středisko volného času. Projekt má snížit pravděpodobnost výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka,“ sdělila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí a neziskový sektor.

Předpokládané celkové výdaje projektu činí 247 tisíc korun. Dotaci ve výši 197 600 korun proplatí po schválení Zastupitelstvem Zlínský kraj. Spoluúčast žadatele činí 49 400 korun. Město Valašské Meziříčí již uzavřelo v souvislosti s projektem smlouvu s Asociací bezpečná škola, z. s. Dotaci lze využít např. na vzdělávací a výcvikové akce, tvorbu bezpečnostních plánů, pořízení mobilních zábran proti nájezdu vozidla či vybavení zázemí koordinačního týmu.

Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj

Foto: Archiv SNZ