Valašské Meziříčí má koncepci sociálního bydlení

20.02.2022 08:44

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Strategický dokument radnice – Koncepce sociálního bydlení ve městě Valašské Meziříčí na období 2021–2030 řeší podporu bydlení.
Loni na jaře proběhl ve Valmezu terénní výzkum, kterého se účastnili architekti, urbanisté, sociologové či antropologové. Přímo v terénu mapovali současnou situaci a budoucí potřeby města.
„Na základě jeho zjištění pak koncepce analyzuje aktuální stav nabídky městských bytů a definuje bytové potřeby podle specifických skupin obyvatel našeho města. Jedná se o jeden z hlavních výstupů projektu Pilotní ověření sociálního bydlení ve Valašském Meziříčí, na který jsme získali 95procentní dotaci z Operačního programu Zaměstnanost,“ nastínila místostarostka Zdislava Odstrčilová.
Podle jejích slov je samotné sociální bydlení pouze jednou z částí podporovaného bydlení, které je třeba ve městě rozvíjet: „Nesmíme zapomínat například ani na startovací, dostupné, chráněné a další druhy bydlení, Máme zde nejen osoby ohrožené sociálním vyloučením, ale také seniory, samoživitele s dětmi, osoby s hendikepem, nízkopříjmové domácnosti, mladé rodiny a mnohé jiné,“ řekla starostka.
Koncepce také řeší konkrétní rozvojové lokality města, které jsou vhodné k budování bytové zástavby. „Podrobně definuje celkem 14 lokalit mimo jiné v areálu bývalé Křižanovy pily, v proluce Masarykova nebo na ulicích Vrbenská, Palackého a J. K. Tyla. Shrnuje na co si dát pozor, pro jaké skupiny obyvatel je lokalita vhodná či jaký trend bychom měli v daném území sledovat. Jedná se tak o dokument, který nám v následující dekádě pomůže s plánováním bytové výstavby,“ pokračovala místostarostka Odstrčilová a dodala, že hlavním cílem celého projektu je zavedení koncepčního přístupu k řešení otázky nejen sociálního bydlení ve Valašském Meziříčí.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Valašské Meziříčí