Valašské Klobouky podpoří poskytovatele sociálních služeb

16.02.2022 08:44

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Domovy pro seniory, nízkoprahová zařízení pro mládež, pečovatelské služby, terénní odlehčovací služby, azylové domy, denní stacionáře a další poskytovatelé sociálních služeb mají možnost získat od města Valašské Klobouky dotaci na svou činnost. „Podmínkou je působení na území města, nebo poskytování služby zdejším obyvatelům. Žádosti o finanční podporu budou přijímány od 3. do 17. března,“ oznámila tisková mluvčí kloboucké radnice Lenka Zvonková.

„Na podporu sociálních služeb jsme v městském rozpočtu pro letošní rok navýšili objem finančních prostředků, takže jsme připraveni poskytnout dotace v souhrnné výši 700 tisíc korun. To je o 100 tisíc korun více než v roce předešlém. Finance slouží poskytovatelům sociálních služeb na úhradu provozních nákladů, které jim vznikají při péči o naše obyvatele,“ uvedla starostka města Eliška Olšáková.
„Všem organizacím sociálních služeb děkujeme za jejich činnost, která je v mnoha ohledech náročná a nelehká, ale také mimořádně významná a potřebná,“ dodala starostka.

O dotaci může žádat subjekt zapsaný v registru poskytovatelů sociálních služeb. Jeho služby by přitom měly být poskytovány na území města Valašské Klobouky, případně by jich měli i mimo toto území využívat kloboučtí obyvatelé.

„Doručené žádosti budou hodnoceny komisí, která posoudí jejich oprávněnost a na základě výpočtu stanoví výši dotací. Ta nesmí přesáhnout 50 % z celkových nákladů, které žadatel vynaložil na svou hlavní činnost v roce 2021. Orgány města následně rozhodnou o přidělení finančních prostředků,“ přiblížila postup Ludmila Cmajdálková, vedoucí odboru sociálních věcí. 

Žádosti je potřeba předkládat na formuláři, který je ke stažení na webu města v sekci Město a samospráva > Dotace > Dotace pro sociální služby. Tamtéž poskytovatelé naleznou podrobné podmínky dotačního programu.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Valašské Klobouky