V Zámeckém parku Kinských začala výsadba nových dřevin

10.04.2021 11:47

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Více než 150 stromů a keřů vysazují v těchto dnech zaměstnanci dodavatelské firmy v Zámeckém parku u zámku Kinských. Díky příznivým klimatickým podmínkám zřejmě zvládnou dokončit práce v předstihu.
Bezmála dvě stovky stromů v památkově chráněném Zámeckém parku zámku Kinských prošly do konce března odborným ošetřením. „Část z nich, konkrétně 51 stromů, však musela být na základě odborného posudku kvůli špatnému zdravotnímu stavu smýcena. Tyto práce probíhaly ve spolupráci s Miroslavem Dvorským z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí, aby nebyli ohroženi hnízdící ptáci či veverky,“ uvedla místostarostkaYvona Wojaczková.
„Díky chladnému počasí nedošlo při revitalizaci parku k poškození bylinné vegetace, ani k výraznějšímu rušení ptáků při hnízdění,“ zhodnotil Miroslav Dvorský.
Od začátku dubna pak v parku probíhá výsadba 57 nových stromů a 98 vzrostlých keřů. „Práce mají být dokončeny nejpozději do poloviny letošního roku. Zatím ale vše nasvědčujeme tomu, že se je podaří výrazně urychlit. Následně bude probíhat rozvojová péče o nové dřeviny a to do konce roku 2023,“ řekl Tomáš Kunc, referent odboru komunálních služeb radnice s tím, že i když je Zámecký park zámku Kinských nadále volně přístupný, měli by návštěvníci s ohledem na probíhající práce dbát zvýšené opatrnosti.
Zámecký park byl založen na rozhraní 18. a 19. století. Od roku 1964 je spolu se zámkem Kinských, který vlastní Zlínský kraj, chráněn jako kulturní památka.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Valašské Meziříčí