V ulici Svobodova se bude jezdit po novém povrchu, práce si vyžádají omezení v dopravě

10.07.2024 08:59

OTROKOVICE - Z nového povrchu se budou moci již v polovině prázdnin těšit lidé v ulici Svobodova. „Dojde zde ke kompletní rekonstrukci povrchu místní komunikace. V průběhu prací v době od 17. do 31. července bude uzavřen jeden jízdní pruh a lidé se budou muset připravit na omezení související s realizací stavby,“ uvedla Lenka Vaculová, otrokovická tisková mluvčí.

Týden před zahájením stavby bude muset být vyklizeno parkoviště s kolmým stáním u vozovky v ul. Svobodova (naproti bytovému domu čp. 1313), které bude vymezeno jako prostor zázemí stavby.

Po dobu rekonstrukce bude zaveden jednosměrný provoz směrem k hlavní silnici č. I/55 při zachování průjezdné části vozovky v šířce min. 2,75 m. Délka opravovaného úseku bude cca 170 m v úseku od křižovatky se silnicí č. I/55 po úroveň bytového domu čp. 1304 na ul. Nábřeží. Práce budou prováděny po polovinách a úsecích.

„Objízdná trasa bude vedena po hlavní silnici č. I/55 a po místních komunikacích - ul. Obchodní, Jiráskova, Nábřeží a ul. Svobodova. Z hlavní silnice tak nebude možné do ul. Smetanova odbočit ani od Uherského Hradiště ani od Tlumačova. Uzavřen bude také přechod pro chodce,“ upřesnila mluvčí. 

Práce budou zahrnovat frézování povrchu, opravy poklopů a vpustí, obrubníků, obnovení smyčky světelné signalizace, pokládku sanace a obrusné vrstvy, obnovu dopravního značení, prořezání a zalití spár asfaltu a další.
Vlastimil Langer
Zdroj: Městský úřad Otrokovice
Ilustrační foto: Archiv SNZK