V Rymicích zdárně pokračuje rozsáhlá obnova hospodářského dvora

02.02.2021 12:33

RYMICE – Probíhající stavební práce na rozsáhlé obnově hospodářského dvora v Rymicích si v závěru minulého týdne prohlédl krajský radní Zbyněk Fojtíček, zodpovědný za investice a dotace, v doprovodu starosty obce Martina Bartíka, zástupců Muzea Kroměřížska, dodavatele stavby i pracovníků krajského úřadu.

„Prošli jsme si areál, který je v současnosti zásadním způsobem renovován díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 130 milionů korun. S ředitelkou Muzea Kroměřížska Martinou Miláčkovou jsme probírali možnosti budoucího využití této pozoruhodné barokní památky poté, co bude v roce 2022 zpřístupněna veřejnosti. Také jsme hovořili o možných způsobech financování opravy ohradní zdi a novodobější části hospodářského objektu, na něž se již nevztahují dotace IROP,“ sdělil radní Zbyněk Fojtíček.

„Obnova hospodářského dvora v Rymicích na Kroměřížsku je jednou ze čtyř velkých investičních akcí, které v současné době realizuje Zlínský kraj ve svých kulturních příspěvkových organizacích. Vedle skanzenu lidových staveb, větrného mlýna a tvrze zde obnovou hospodářského dvora vznikne pozoruhodný ucelený architektonický komplex s depozitáři a novými expozicemi, které budou přibližovat zemědělský život našich předků,“ přiblížila Helena Mráčková z oddělení komunikace a vztahů s veřejností.

„Zároveň bude hospodářský dvůr po svém zpřístupnění veřejnosti sloužit k pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, proto vzniká také potřebné zázemí pro návštěvníky včetně možností parkování. Vidím zde velký potenciál pro osvětovou a vzdělávací práci a věřím, že tady Muzeum Kroměřížska uplatní své bohaté zkušenosti právě z edukační oblasti,“ řekla radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu a školství.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj