V Rožnově se letos již pošesté sejdou zastupitelé

06.12.2021 07:46

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – Na pravidelném zasedání se v úterý 7. prosince od 14 hodin sejdou ve Společenském domě v ulici Palackého 487 rožnovští zastupitelé. „Letošní šesté jednání proběhne prezenční formou. Projednávat budou celkem 22 bodů z různých oblastí činnosti města. V úvodu jednání je připravena tradiční informace o kontrole plnění úkolů Zastupitelstva města a zpráva o činnosti Rady města,“ informovala tisková mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková.
Jako další bude následovat informativní zpráva k reportu aktivit Akčního plánu 2022-2025 z odboru strategického rozvoje a projektů. Odbor finanční přednese bod k investičním akcím Přístavba knihovny a Kulturní centrum. Ke schválení bude také návrh rozpočtu města na rok 2022. Odbor kanceláře starosty předloží bod projednání a volba kandidátů na funkci přísedících u Okresního soudu ve Vsetíně na volební období 2022-2026. 

Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

Ilustrační foto: Archiv SNZ