V Rožnově odčerpali a připravili k čištění oblíbené jezírko v parku

18.06.2021 09:18

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Pracovníci městského úřadu začali v minulých dnech v rámci plánované údržby s postupným odčerpáváním a čistěním vody z oblíbeného jezírka v městském parku. „Po snížení hladiny v jezírku došlo také na odlov zavlečené rybí osádky. Dle předem stanoveného plánu byly odlovené ryby převezeny do záchranného centra v Hošťálkové, kde poslouží jako krmivo pro ohrožené druhy živočichů,“ informoval Marek Havran z rožnovské radnice.    

Během úterý 15. června došlo v jezírku v městském parku k postupnému snížení hladiny vody na takovou úroveň, aby mohl být proveden odlov zavlečené rybí osádky, která se v jezírku nacházela. „Jednalo se o druhy jako hrouzek obecný, jelec tloušť, také byl v jednotkách kusů pozorován karas obecný nebo okoun říční. Po snížení hladiny došlo k potřebné technologické přestávce, která zajistila ustálení zakalené vody. Poté mohl být proveden slov rybí osádky,“ vysvětlil pracovní postup Marcel Petřek z odboru správy majetku MěÚ Rožnov.
Slovu rybí osádky asistoval zástupce MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm. „Tímto bych chtěl poděkovat Romanu Zuzaňákovi za profesionálně odvedenou práci. Celý postup byl také konzultován se zástupci regionálního pracoviště Správy CHKO Beskydy,“ dodal Marcel Petřek.

Do konce tohoto týdne dojde k vyschnutí naplavených sedimentů, které budou během příštího týdne odtěženy, dno bude očištěno a jezírko opětovně napuštěno.   
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm