V polovině roku dojde k zásadním změnám v Integrované dopravě Zlínského kraje

05.06.2022 11:06

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zavedení časového jízdného a úprava cen kilometrického tarifu vstoupí v platnost od 1. července.
„Zásadní novinkou, kterou od poloviny roku spustíme, bude zavedení časového jízdného v celé síti IDZK, tedy ve vlacích i v autobusech. V první fázi si cestující budou moct pořídit třicetidenní nebo sedmidenní časové jízdenky, které budou oproti běžnému jízdnému cenově výhodnější,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Radek Doležel.
Zavedení časového jízdného předcházejí intenzivní přípravy, které spočívají v rozdělení kraje na zóny. Cestující si pak budou pořizovat časové jízdenky na zvolený počet zón, na jejichž území se pak budou moct neomezeně pohybovat.
„Časové jízdenky budou vázané na krajskou kartu Zetka nebo kartu Moravskoslezského kraje ODISka, na níž ji bude mít cestující nahranou. Apelujeme proto na obyvatele kraje, kteří využívají spoje IDZK k pravidelnému dojíždění do zaměstnání nebo do školy, aby si kartu včas pořídili,“ připomněl jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Martin Štětkář.
V současné době se ladí ceníky časového jízdného, které budou zveřejněny po jejich schválení Radou Zlínského kraje. Během jara také proběhne v celém regionu informační kampaň, aby se lidé o novince dozvěděli všechno potřebné a mohli si včas pořídit kartu Zetka.
Současně se zavedením časového jízdného dojde také k úpravě cen kilometrického tarifu, to znamená cen jednotlivého jízdného.
„Musíme reagovat na současnou ekonomickou realitu, proto od 1. července nastavíme ceny následovně: nástupní sazba se zvýší na 11 korun, za ujetý kilometr cestující nově zaplatí 1 korunu a 35 haléřů,“ uvedl dále Radek Doležel.
Jízdné se bude zaokrouhlovat na celé koruny a k platbě bude jako doposud možné využít hotovost, platební karty, mobilní telefon nebo karty Zetka či ODISka, které navíc umožňují zvýhodněný přestup mezi spoji (cestující platí nástupní sazbu pouze v prvním spoji).

Vlastimil Langer
Zdroj: Zlínský kraj

Ilustrační foto: Archiv SNZ