V parku Mezivodí v Hulíně jsou již nové kurty

02.05.2021 09:02

HULÍN – V parku Mezivodí v Hulíně už jsou plně funkční kurty pro tenis, nohejbal a volejbal. Jejich výstavba začala ve druhé polovině minulého roku a skončila nyní v dubnu. Jakmile bude znovu možné sportovat, otevřou se kurty veřejnosti.
„V Hulíně vzniklo další sportoviště, a to je jen dobře. Nepochybuji, že kurty budou velmi vytížené,“ konstatoval starosta města Roman Hoza.
„Kurty v parku Mezivodí nahrazují ty u Sokolovny, které byly v nevyhovujícím stavu a na jejichž místě bude vybudované nové parkoviště. Zbudovat nové sportoviště se podařilo i díky dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 5, 890 mil. korun, která pokryla 70 procent nákladů, jejím příjemcem byl Sportovní klub Spartak Hulín, z. s. Zbytek potřebné částky uhradilo město ze svého rozpočtu,“ sdělil Zdeněk Dvořák z Útvaru tajemníka MěÚ Hulín.
Park Mezivodí se bude vylepšovat i v dalších letech. Město zde připravuje například postupnou opravu a vybudování nových chodníků, opravovat se bude povrch silnice, dojde k vybudování nového veřejného osvětlení.
„Počítá se i s přístavbou sociálního a technického zázemí v areálu koupaliště, novým dětským hřištěm, klidovou zónou pro seniory a rozsáhlými parkovými a sadovými úpravami,“ doplnil Roman Dutkevič, vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí hulínské radnice.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Hulín