V Kroměřížské nemocnici jsou od dnešního dne možné návštěvy

17.05.2021 07:32

KROMĚŘÍŽ - Po více než roce končí v pondělí 17. května v Kroměřížské nemocnici zákaz návštěv. Vedení k tomuto kroku přistoupilo na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, která zároveň stanovila podmínky, za nichž bude možné pacienty v nemocnici navštívit.
„Pokud bude chtít návštěva za pacientem dorazit, bude muset mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor minimálně třídy FFP 2. Zároveň se muset prokázat negativním testem na přítomnost koronaviru jenž nesmí být starší než 48 hodin,“ sdělila tisková mluvčí nemocnice Veronika Slaměnová.
„Povinnost testování se nebude vztahovat na ty, kteří za sebou mají obě dávky očkování s tím, že od aplikace druhé dávky uplynulo alespoň 14 dní a prokáží se příslušným certifikátem vystaveným Ministerstvem zdravotnictví. Očkovaná osoba samozřejmě nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění,“ uvedla Lenka Mergenthalová, předsedkyně představenstva Kroměřížské nemocnice.
Na návštěvu může přijít také osoba, která prodělala onemocnění covid-19 a od potvrzujícího laboratorního testu neuběhlo více než 90 dnů.
„Zároveň platí, že návštěvy nebudou povoleny u pacientů, kteří jsou umístěni na covidové jednotce, případně jeví příznaky koronavirového onemocnění a jsou tudíž v karanténě. Výjimkou jsou návštěvy u pacientů v terminálním stádiu za dodržení přísných hygienických podmínek po domluvě s ošetřujícím lékařem,“ zdůraznila mluvčí.
„Prosíme každého, kdo do nemocnice na návštěvu zavítá, aby respektoval nařízená opatření a dbal pokynů ošetřujícího personálu,“ dodala Mergenthalová.
S ohledem na aktuální situaci, jakož i z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pacientů, bude návštěva umožněna pouze v rozsahu jedné osoby u pacienta na dobu maximálně 15 minut.

Vlastimil Langer
Zdroj: Kroměřížská nemocnice