Uznání Lidová stavba Zlínského kraje letos putuje do Bojkovic

09.09.2022 16:17

ZLÍNSKÝ KRAJ – Venkovský dům čp. 302 v Bojkovicích byl vyhlášen Lidovou stavbou Zlínského kraje pro rok 2022. Toto ocenění, které kraj už od roku 2008 uděluje za příkladnou obnovu stavby lidové architektury, dnes na krajském úřadě společně s finanční odměnou 50 tisíc korun převzal od hejtmana Radima Holiše a radní pro kulturu Zuzany Fišerové starosta Bojkovic Petr Viceník společně s ředitelem Muzea Bojkovska Tomášem Hamrlíkem.
„Na udělení uznání Lidová stavba roku Zlínského kraje byly letos nominovány čtyři objekty lidového stavitelství. V červnu se uskutečnilo výjezdní zasedání sedmičlenné hodnotící komise, která postupně navštívila všechny z nich. Hodnotila především kvalitu provedených oprav, stupeň dochované autenticity, vlastní využití stavby i aktivitu vlastníků v oblasti péče o kulturní dědictví,“ uvedla Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
„Chci moc poděkovat všem, kdo se pustí do obnovy takových staveb. Je za tím velký kus práce, tvořivosti a především odvahy, protože rozhodně nejde o jednoduchý proces,“ vyzdvihl hejtman Radim Holiš.
„Velmi oceňuji přístup starostů i soukromých vlastníků lidových staveb, kteří si uvědomují neocenitelné kulturní bohatství našeho území, příkladně o něj pečují a pomáhají tak zachovat krásu lidové architektury pro další generace a vdechnout těmto stavbám nový život,“ doplnila radní Zlínského kraje pro kulturu Zuzana Fišerová, která byla předsedkyní hodnotící komise.
Vítězný venkovský dům čp. 302 v Bojkovicích zakoupilo město v roce 2016 od soukromého majitele a v letech 2017 a 2018 se pustilo do jeho stavební obnovy, na kterou přispěl i Zlínský kraj. Dům je zapsán na Ústřední seznam kulturních památek ČR. Zajímavý je svým drobným měřítkem a mírou autenticity dokládající způsob bydlení obyvatel na předměstí malého města. Jedinečnost objektu spočívá také v tom, že je realizován za použití místních tradičních materiálů a tradičními řemeslnými postupy, což je důkazem přežívání a používání těchto tradičních technologií na území Bojkovicka do dnešních dnů. Od letošního roku je domek zařazen do prohlídkového okruhu Muzea Bojkovska, jehož cílem bylo vytvoření živého areálu, jenž bude k dispozici široké veřejnosti.  
„Jedna věc je udělat obnovu stavby lidové architektury a druhá je pak najít pro ni využití. Chceme, aby to nebyl pouze krásně zrekonstruovaný dům bez života, ale aby to v něm žilo, aby se v něm konaly různé akce a aktivity a aby sloužil všem věkovým skupinám,“ řekl ředitel Muzea Bojkovska Tomáš Hamrlík.
Další nominovanou stavbou letošního ročníku bylo obytné stavení čp. 30 v Suché Lozi situované v řadové zástavbě obce, které je dnes využíváno jako penzion. Jedná se o jednopodlažní dům ve tvaru písmene L, skládající se z pěti částí. Dvorní trakt uzavírá kamenná stodola. Nynější název penzionu Berdina je odvozen od křestního jména Bernardiny, prababičky současného majitele.
Třetí z nominovaných staveb – vinná búda z Veletin – leží na území vesnické památkové rezervace Veletiny-Stará Hora. Její přední část sloužila jako lisovna. Záměrem obnovy bylo zachovat kulturní památku a najít její nové využití, například propůjčením obci Veletiny i jiným obcím a subjektům k realizaci folklorních a dalších akcí spojených s tradicemi a kulturou našich předků.
Poslední nominovanou stavbou byla Kaple sv. panny Marie v Mistřicích – Javorovci. Podle pramenných záznamů byla patrně postavena v 18. století na podnět zdejšího rodáka, pozdějšího starosty města Uherské Hradiště a správce panství Františka Josefa Bulína. Že byla obnova této kulturní památky jednoznačně úspěšná, potvrzuje to, že se stala živým místem setkávání místních obyvatel.
Uznání Lidová stavba roku uděluje Zlínský kraj od roku 2008. Cílem je podpořit vlastníky ochotné přičinit se o záchranu a využití památek lidového stavitelství. Díky pozitivnímu přístupu zástupců obcí i díky úsilí soukromých majitelů objektů bylo od roku 2008 docíleno při obnově kulturního dědictví ve Zlínském kraji mimořádných výsledků, které mohou sloužit jako příklad vlastníkům obdobných staveb lidového stavitelství.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj