Úspěch nemocnic Zlínského kraje: z programu REACT-EU získaly více než miliardu korun

24.12.2021 12:02

ZLÍNSKÝ KRAJ – Více než miliardu korun získaly nemocnice a Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje z evropských fondů. „Uspěly se svými žádostmi v programu s názvem REACT-EU, který byl vytvořen na podporu zdravotnických zařízení v souvislosti s pandemií covid a posílení kapacit ve zdravotnictví. Na své projekty získaly celkovou sumu 1,2 miliardy korun,“ informovala krajská tisková mluvčí Soňa Ličková.
Podmínkou pro čerpání dotací je dokončení projektů do 31. prosince 2023. „Jsem ráda, že se našim nemocnicím a záchranné službě podařilo projekty ve velmi krátkém čase dobře připravit a uspět s nimi. Je to významná pomoc, která zlepší vybavení všech krajských nemocnic nezbytným vybavením, od nemocničních lůžek po nákladnou přístrojovou techniku. V rámci programu podpory zdravotnické záchranné služby umožní částečně financovat i výstavbu výjezdové základny v Otrokovicích,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová.

Přehled podpořených projektů

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně bude realizovat hned tři projekty:

Modernizace urgentního příjmu Krajské nemocnice T. Bati a.s. v návaznosti na snížení dopadu COVID-19 : Cílem projektu je posílení odolnosti páteřní sítě žadatele, zejména oddělení JIP, ARO, diagnostických a intervenčních pracovišť a navýšení laboratorních kapacit a dalších oddělení s ohledem na zmírnění dopadu pandemie COVID-19 a navýšení připravenosti pro snížení dopadů dalších podobných hrozeb. Pořízeno a modernizováno bude zdravotnické přístrojové vybavení a realizovány stavební úpravy na oddělení v podporovaných lékařských oborech. Dotace: 500 000 000 Kč

Zvýšení kvality péče o zvláště ohrožené pacienty Komplexního onkologického centra (KOC) Krajské nemocnice T. Bati, a.s.: Cílem projektu je posílit péči o zvláště rizikové skupiny pacientů, které jsou více než běžná populace ohroženy komplikovaným průběhem infekce COVID-19. U těchto pacientů je vysoká míra pravděpodobnosti úmrtí. Díky pořízenému přístrojovému vybavení bude posílena schopnost KOC reagovat na uvedenou krizi a zajistit rozvoj péče a její potřebný rozsah a rostoucí kvalitu pro čím dál tím větší počet onkologických pacientů. Projekt bude mít zásadní dopad na dodržení parametrů kritérií definovaných pro přístrojovou techniku a kvalitu péče v rámci KOC definovaných Českou onkologickou společností. Dotace: 150 000 000 Kč

Rozvoj laboratorních kapacit v Krajské nemocnici T. Bati, a.s.: Cílem projektu je v rámci reakce na krizi související s COVID-19 posílit rozsah péče poskytované KNTB prostřednictvím rozvoje svých laboratorních kapacit tak, aby mohla pomoci snížit smrtnost pandemie, co nejvíce zefektivnit léčebný proces nemocných, zkrátit dobu léčení a snížit tak riziko trvalých následků u pacientů. Díky pořízenému přístrojovému vybavení a rekonstrukci hematologického pracoviště bude posílena schopnost nemocnice reagovat na uvedenou krizi a zajistit rozvoj péče a její potřebný rozsah. Dotace: 60 000 000 Kč
Uherskohradišťská nemocnice bude realizovat projekt Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti v Uherskohradišťské nemocnici a. s. s ohledem na potenciální hrozby. V jeho rámci nakoupí zdravotnickou techniku – plicní ventilátory, monitory životních funkcí, defibrilátory, lůžka pro intenzivní péči, operační stůl pro gynekologii, laser pro litotripsi, mamograf, RT PCR cycler, RTG C-rameno, mobilní RTG, RTG skiagraf, SPECT/CT. Dotace: 115 637 569 Kč
Vsetínská nemocnice získala dotaci na projekt Rozvoj a zvýšení odolnosti Vsetínské nemocnice, a.s.. Největší akcí bude pořízení magnetické rezonance včetně dalšího potřebného vybavení pro toto pracoviště; dále doplnění a obnova vybavení ARO, jednotek intenzivní péče, centrální sterilizace, operačních sálů a laboratoří. Jednou z priorit v rámci projektu je také doplnění potřebného vybavení COVID jednotek (onitoring, ventilátory, HFNO). Část financí půjde také na gynekologicko-porodnické oddělení. Dotace: 136 376 818 Kč

Kroměřížská nemocnice díky projektu Modernizace přístrojového vybavení Kroměřížské nemocnice a.s. bude dále rozvíjet pracoviště zejména urgentního příjmu, pracovišť JIP, ARO, operačních sálů a diagnostických pracovišť. Půjde o postupnou obnovu přístrojového vybavení, kdy budou pořízeny především monitory vitálních funkcí na pracoviště anesteziologicko-resuscitačního oddělení a jednotek intenzivní péče. Dále budou například obnoveny laparoskopické věže, anesteziologické přístroje, operační stoly s příslušenstvím na ORL a TRN zákrokových sálech, ventilátory UPV, polohovací nemocniční lůžka, transportní vozíky, myčky podložních mís. Pořízeny budou také RTG přístroje či ultrazvukové přístroje. Obnoví se také monitory životních funkcí. Dotace: 138 226 471 Kč
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje získala ve výzvě - Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů dotaci 90 % na vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích. Poskytnuté prostředky činí 85 500 000 Kč z celkových nákladů 139 251 000 Kč. Realizace stavby bude zahájena v lednu 2022. Dotace: 85 500 000 Kč
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj