Úprava silnice v Kunovicích zajistí bezpečnější a plynulejší provoz

13.07.2021 12:59

ZLÍNSKÝ KRAJ - Zvýšit bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu, včetně pěších a cyklistů a posílit kapacity silničního průtahu, to je cílem rekonstrukce a částečného rozšíření silnice I/55 ve městě Kunovice.
„Ředitelství silnic a dálnic ČR tady zahájilo v pondělí 12. července, za přítomnosti hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše, stavební práce. První dopravní omezení začne platit od 20. července, kdy během uzavírky pracovního úseku na silnici I/55 budou řidiči využívat objízdnou trasu přes obec Míkovice a silnici I/50,“ uvedla krajskán tisková mluvčí Soňa Ličková.
„Chtěl bych poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto projektu a jsem velmi rád, že jsme se dostali až sem, k samotné realizaci. Přeji, aby se podařilo stavbu co nejrychleji dokončit a v Kunovicích se dopravní situace brzy zlepšila,“ řekl hejtman Radim Holiš.
Předpoklad dokončení stavebních prací je v roce 2022. „Zejména v pracovních dnech v Kunovicích trápí řidiče časté komplikace a dlouhé kolony. Navíc jde o úsek častých nehod. V délce jednoho kilo¬metru zde ročně dochází ke zhruba 20 nehodám. S ohledem na celkový význam silnice I/55 je třeba tyto problémy co nejdříve vyřešit, aby byla zajištěna funkčnost dopravní obsluhy, než bude doprava svedena na dálnici D55. Součástí stavby je také rozšíření chodníků a cyklostezek,“ přiblížil ředitel Správy Zlín ŘSD ČR Karel Chudárek.
Rekonstrukce komunikace I/55 realizovaná Ředitelstvím silnic a dálnic ve spolupráci s městem Kunovice je jedním z velmi důležitých opatření, které má zlepšit dopravní situaci ve městě.
„To je v posledních mnoha letech terčem oprávněné kritiky, jak našich občanů, tak i samotných řidičů. Cílový stav celé rekonstrukce by měl podstatně usnadnit průjezd automobilů městem i výrazně zkvalitnit veřejný prostor v našem městě. Projekt také nezapomíná na zvýšení komfortu cyklodopravy i pěších tak, aby byl pohyb obou skupin účastníků silničního provozu v daném úseku bezpečnější. Věřím, že po dokončení této významné stavby společně s vybudováním dalších úseků dálnice D55 již bude dopravní zátěž pro Kunovice mnohem nižší, než doposud. To za dočasné omezení spojené s výstavbou určitě stojí,“ řekl starosta města Kunovice Pavel Vardan.
Rekonstruovaný úsek na silnici I/55 má délku 1200 m. „V lokalitě křižovatky se silnicí I/50 zvětšíme počet řadících jízdních pruhů a zrušíme přechod napříč silnicí I/55, který se přesune k autobusovým zastávkám. Autobusové zastávky přesuneme do zálivů, tak aby nezasahovaly do jízdních pruhů, a upravíme také rampu mimoúrovňové křižovatky v délce 28 m (rampa MÚK v návaznosti na křižovatku s I/55). V ulici Na Rynku snížíme šířku asfaltové vozovky silnice I/55 a podél ní vybudujeme par¬kovací pruhy (zálivy) s dlážděným povrchem a dále také zřídíme nové zálivy pro autobusové zastávky. V příštím roce budou práce pokračovat úpravou napojení v křižovatkách u městského úřadu," popsal projektový manažer zhotovitele stavby společnosti Skanska a. s. Roman Zbořil.

Stavba I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní opatření:
zhotovitel: Skanska a.s., cena stavby dle smlouvy: 116 mil. Kč (bez DPH), předpokládané zprovoznění stavby: 2022.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj