Uplynulý rok byl v Baťově nemocnici rekordní v odběru krve

24.01.2022 16:55

ZLÍN - Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB) má nový rekord v počtu odběrů krve během jednoho roku. Během loňských 12 měsíců uskutečnilo Hematologicko-transfúzní oddělení (HTO), ve spolupráci s odběrovým centrem v Brně, celkem 13 970 odběrů, což je o 955 více než v dosud rekordním roce 2020.
Počet odběrů vzrostl i přesto, že také v roce 2021 ovlivňovala činnost HTO probíhající pandemie onemocnění covid-19. „Z dosažených čísel je patrné, že našim dárcům různá omezení související s pandemií nevzala chuť pomáhat. Za to jsme jim velmi vděční a za tento přístup jim děkujeme,“ vzkázala Jana Pelková, primářka HTO zlínské nemocnice.
„V samotné Baťovce se v roce 2021 uskutečnilo 8 696 odběrů, dalších 5 274 zrealizovalo odběrové centrum ve Fakultní nemocnici U svaté Anny v Brně, se kterým KNTB spolupracuje. Celkem se dostavilo k odběrům 14 708 dobrovolných dárců krve.
Rekordní byl v minulém roce i počet prvodárců, tedy dobrovolníků, kteří přišli darovat krev poprvé. Baťovka, i s brněnským odběrovým centrem, jich zaregistrovala dohromady 2 490, tedy o 152 více než v dosud rekordním roce 2020,“ vyjmenovala Renáta Večerková, tisková mluvčí nemocnice.
V minulém roce uvedlo HTO do praxe zásadní novinku, a to rezervační systém. Ten do značné míry urychlil odběry v jednotlivých dnech, dárci krve mají navíc konkrétnější časovou představu o tom, jak dlouhý bude jejich pobyt v prostorách HTO. „Možnost objednání k odběru na určitou hodinu naši dárci přivítali a velmi si ji pochvalují. Práce se zjednodušila i nám, protože předem víme, kolik lidí k nám denně přijde,“ konstatovala vedoucí laborantka Vladimíra Jílková. Rezervační systém, bez kterého se nyní nelze k odběru krve do zlínské nemocnice dostavit, je umístěn na odkazu https://darci.bnzlin.cz.
K úspěšným výsledkům loňského roku významně přispěly také akce s partnery. Hromadně přišli darovat zaměstnanci řady firem a organizací, dárcovství krve podpořily různými benefity firmy a společnosti. „Častokrát šlo o naše dlouhodobé partnery, jindy o kolektivy či partnery, se kterými jsme se potkali poprvé. Všem za jejich podporu velmi děkujeme. Věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i v letošním roce a snad bude jednodušší v tom, že nebude tolik omezována z důvodů očkování, karantén nebo nemocí,“ prohlásila Jana Pelková.

HTO v Baťovce má otevřeno každý pracovní den od 6 do 9 hodin, nachází se v pavilonu číslo 9 v areálu KNTB. Pro návštěvníky stále platí povinnost nosit ochranné roušky a dodržovat platná protiepidemiologická nařízení. Více informací včetně odkazu na rezervační systém a kontaktních údajů lze nalézt na odkazu https://www.kntb.cz/informace-pro-darce-krve.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně