Ulici Okružní ve Vsetíně čeká další fáze opravy

03.04.2021 14:07

VSETÍN – Druhá etapa opravy místní komunikace zhruba na čtvrt roku ovlivní život obyvatel ulice Okružní v Rokytnici.
„Na jaře loňského roku se v ulici Okružní uskutečnila první etapa opravy komunikace. Týkala se 312 metrů dlouhého úseku od vjezdu do sídliště po dům číslo popisné 445, tedy té části ulice, kde byla komunikace nejvíce poškozena,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že na tuto první fázi navazuje etapa druhá, která byla zahájena již koncem uplynulého roku opravou parkoviště před domem č. p. 443.
„Letos budeme pokračovat opravou zbylého půlkilometrového úseku zmíněné ulice. Práce by měly probíhat od dubna do června za částečné uzávěry komunikace. Prosíme tedy řidiče, aby po dobu opravy v dotčeném úseku neparkovali a při průjezdu staveništěm dodržovali dopravní značení,“ vyzval starosta.
„V rámci opravy, která si vyžádá z rozpočtu města 5,9 milionu korun, dojde k frézování ložné živičné vrstvy komunikace, provedení betonové předlažby, lokální výměně chybějících či poškozených obrubníků a také nefunkčních vpustí či kanalizačních poklopů. Následně bude položena nová živičná obrusná vrstva. Na parkovacích plochách budou odstraněny stávající stmelené vozovkové vrstvy a proběhne pokládka betonové zámkové a betonové mezerovité dlažby,“ popsala tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková. 
Kromě opravy komunikace čeká Okružní ulici také předláždění chodníků na autobusových zastávkách a výměna přístřešků s lavičkou a odpadkovým košem. Zábradlí v místě pro chodce u základní školy bude nahrazeno silničním třímadlovým. Stávající zábradlí v místech u zastávky MHD Kotovo a na opěrné zdi za domy č. p. 443 a 444 budou renovovány.  

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Vsetín