Uherskohradišťská nemocnice úspěšně obhájila akreditaci

12.06.2022 15:09

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Na konci května proběhlo v Uherskohradišťské nemocnici akreditační šetření Společné akreditační komise, o.p.s. (SAK). V náročné zkoušce Uherskohradišťská nemocnice obstála a významný certifikát získala již potřetí v řadě. Potvrdila tak, že patří mezi kvalitní a zároveň bezpečná zdravotnická zařízení v České republice.
„V rámci šetření strávili auditoři ze Spojené akreditační komise v nemocnici několik dní, během kterých prošli většinu úseků nemocnice, od diagnostické a léčebné péče, přes technický provoz až po personalistiku. Na základě přísných kritérií hodnotili standardy poskytované péče v nemocnici, proběhly plánované i namátkové návštěvy jednotlivých oddělení. Auditoři hovořili s personálem i pacienty, hodnotili dodržování soukromí pacientů i ochranu jejich údajů. Pozornost byla zaměřena také na vedení zdravotnické dokumentace, dodržování práv pacientů, hygienické předpisy a mnoho dalšího,“ přiblížila průběh akreditačního řízení Lucie Sedláčková, tisková mluvčí nemocnice.
„I přes intenzivní a náročné šetření bych chtěla auditorům, jmenovitě Jitce Matlochové, Ireně Beckové a Pavlu Gottwaldovi,  poděkovat za vysoce profesionální a vstřícné jednání,“ sdělila Jitka Bílková, náměstkyně pro nelékařské zdravotnictví a kvalitu.
„Vedení Uherskohradišťské nemocnice děkuje všem zaměstnancům a spolupracujícím organizacím za skvěle odvedenou práci. Opětovné získání certifikátu je pro naši nemocnici nejen velkým úspěchem, ale také závazkem do dalších let. Nadále budeme intenzivně pracovat na zvyšování kvality poskytované péče, vyhledávat další cesty a příležitosti ke zlepšení a jejich naplnění,“ řekl Jaroslav Zemánek, člen představenstva UHN pro oblast ekonomickou, personální a dopravy.
Uherskohradišťská nemocnice obdržela akreditaci poprvé v roce 2016, v roce 2019 certifikát úspěšně obhájila. Při reakreditačním řízení v minulém měsíci dokonce dosáhla na doposud nejvyšší bodové ohodnocení.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Uherskohradišťská nemocnice