Uherské Hradiště triumfovalo v celostátní soutěži O křišťálovou popelnici

11.06.2022 14:12

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Uherské Hradiště mělo za loňský rok nejlepší systém sběru a třídění odpadů v celé České republice a stalo se vítězem 18. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici, jejíž výsledky byly vyhlášeny 8. června na konferenci Odpady a obce v Hradci Králové. Cena je každoročně udělována obci nebo městu s nejlepším odpadovým hospodářstvím.
„Uherské Hradiště vyhrálo jak v kategorii měst nad 5000 obyvatel, tak se také stalo absolutním vítězem v celé soutěži. Druhé místo mezi městy patří Trhovým Svinám, třetí skončila Polná. Hlavní, putovní cena se do Uherského Hradiště přestěhuje z Chocně, která soutěž vyhrála v loňském roce,“ informoval tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma. 
„Je to ohromný úspěch. Uherské Hradiště se v třídění odpadů objevuje na stupních vítězů pravidelně, ale triumf v celostátním měřítku zažíváme poprvé a je to skvělý pocit. Děkuji všem, kteří v tomto směru odvádějí dobrou práci, největší poděkování ale patří samotným občanům za to, že k třídění odpadů přistupují příkladně a zodpovědně,“ konstatoval po převzetí ceny - křišťálové popelnice starosta města Stanislav Blaha. 
Srovnání se účastní všechny obce zapojené do systému EKO-KOM. Obce jsou v soutěži hodnoceny podle výsledků v nakládání s komunálním odpadem. Hodnotí se množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou komoditu. Posuzuje se i poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu a hustota sběrné sítě.
Do soutěže pořádané firmou EKO-KOM, která v ČR organizuje sběr a recyklaci obalových odpadů, bylo zapojeno přes 6100 měst a obcí. Do užšího výběru přes krajská kola postoupilo 65 měst a obcí.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Uherské Hradiště