Uherské Hradiště opět snížilo uhlíkovou stopu

03.07.2021 07:08

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Podobně jako v loňském roce dostalo také letos město Uherské Hradiště díky kvalitnímu nakládání s odpady oficiální osvědčení o úspoře emisí za loňský rok.

„Díky rozvoji a provozu systému tříděného odpadu a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, město Uherské Hradiště ve spolupráci se společností EKO-KOM přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.  Uspořilo se v přepočtu 2 327,668 tun emisí CO2 a 48 198 249 MJ energie,“ sdělil tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

„V roce 2020 město vytřídilo a odevzdalo k využití celkem 2 262 tun odpadu, za což město vyfakturovalo a obdrželo od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. částku takřka 4,5 milionu korun,“ potvrdil místostarosta města Čestmír Bouda.  

Uherské Hradiště patří v množství vytříděného odpadu ve Zlínském kraji ke špičce už několik let. Úspěchy v oblasti třídění odpadu město Uherské Hradiště zaznamenává již od roku 2015, už pětkrát v řadě vyhrálo soutěž o keramickou popelnici za největší množství vytříděného odpadu ve Zlínském kraji. 

„V oblasti třídění odpadů je město Uherské Hradiště mezi městy své kategorie dlouhodobě na špici a já za to občanům děkuji, protože to je především jejich zásluha a také dobrá vizitka,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha. 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je v Uherském Hradišti už deset let na stejné výši – činí 500 korun na osobu a rok, od roku 2017 jsou od poplatku osvobozeny osoby do 18 let věku a senioři od dovršení 70. roku věku.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Uherské Hradiště