Uherské Hradiště má druhý nejlepší městský zpravodaj v republice

09.07.2021 11:21

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Zpravodaj města Uherské Hradiště zabodoval v jubilejním 10. ročníku celostátní soutěže O nejlepší městský zpravodaj, když se umístil na druhém místě soutěže. Místem vyhlášení výsledků soutěže se stal Velehrad při letošních Dnech lidí dobré vůle. Diplom za stříbrnou pozici mezi zpravodaji za rok 2020 převzala v neděli 4. července dlouholetá stálá spolupracovnice redakce, členka Rady města Uherské Hradiště, historička Blanka Rašticová.

Zpravodaj dostávají obyvatelé města radiště Hradiště každý měsíc zdarma do svých schránek a jeho tvůrci se snaží v něm přinést to podstatné, co se ve městě Uherské Hradišti děje.   

„Sedmičlenná porota složená ze zástupců vyhlašovatelů a profesionálních novinářů či grafiků se shodla na tom, že z přihlášených městských zpravodajů byl tentokrát nejlepší Jablonecký měsíčník, druhý největší počet bodů získal Zpravodaj města Uherské Hradiště,“ informoval tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Nejlepší zpravodaje přitom nebylo podle hodnotitelů vůbec lehké vybrat, přihlásily se jich stovky. „Dlouho jsme jimi listovali a zvažovali, který z nich je skutečně ten top nejen po stránce grafické, ale také co do kvality textů, pestrosti, a nakonec i celkového dojmu,“ uvedla při předávání cen místopředsedkyně hodnotící komise Marie Šuláková.

Soutěž vyhlašuje Civipolis o.p.s., Katedra politologie FF UP v Olomouci, Sdružení místních samospráva ČR a Angelus Aureus o.p.s.

„Poděkování patří všem spolupracovníkům, ale také všem čtenářům zpravodaje za přízeň, které se našemu periodiku z jejich strany dostává,“ řekl starosta města Stanislav Blaha s tím, že radnice považuje zpravodaj za cenný způsob přenosu informací a důležitý prvek komunikace s občany. „Městský magazín má za sebou více než padesátiletou tradici a je cenný zejména pro ty občany, kteří dávají přednost získávání informací v tištěné formě,“ dodal starosta.

Zpravodaj města Uherské Hradiště vychází v Uherském Hradišti dvanáctkrát ročně. Od 1. července 2016 je distribuován do všech domácnostní zdarma a lze v něm využít inzerce. 

Mimo distribuce do schránek občanů města je možné si tištěné vydání Zpravodaje města Uherské Hradiště vyzvednout také například na Městském informačním centru, v elektronické podobě si jej mohou zájemci přečíst na webu města Uherské Hradiště (www.mesto-uh.cz), ZDE.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Uherské Hradiště