Tradiční úklid cyklostezky se neuskutečnil. zájemci ale uklízet mohou

30.03.2021 07:08

OTROKOVICE – Původně plánovaný společný úklid stezky pro chodce a cyklisty podél řeky Dřevnice se v sobotu 27. března neuskutečnil kvůli vládním opatřením. „Kdo by ale chtěl přiložit ruku k dílu a při svých procházkách po městě chtěl uklidit své okolí, Městský úřad Otrokovice mu poskytne pytle a ochranné pomůcky,“ uvedla tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Pastuszková.
Města Otrokovice a Zlín se každoročně zapojují do celostátní akce Ukliďme Česko. Jde o dobrovolnickou úklidovou akci, která probíhá na území celé České republiky a jejímž cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
„Na území našeho města dobrovolníci uklízí především okolí stezky pro chodce a cyklisty podél řeky Dřevnice. Lidé z Otrokovic mají výchozí stanoviště v Otrokovicích a postupují směrem na Zlín a Zlíňané naopak. Setkávají se v altánu u splavu na Trávníkách, kde si po dobře odvedené práci za odměnu opečou špekáčky, dají si čaj, odpočinou si a tím je akce u konce,“ vysvětlila Renáta Krystyníková, vedoucí odboru dopravně-správního, která se podílí na organizaci místní akce a sama se vždy zapojuje.
Technické služby pak podél cyklostezky vysbírají pytle s odpadem a odvezou je na skládku. Letos ale tímto způsobem úklid nemůže být uskutečněn.
„Tato doba nepřeje hromadným akcím a neměla by se pořádat společná setkání. Lidé ale nějak čas trávit musí, tak nás napadlo, že rodiny ze společných domácností se mohou do úklidové akce zapojit,“ řekla starostka města Hana Večerková.
V průběhu dubna si mohou zájemci na podatelně Městského úřadu Otrokovice vyzvednout pytle a rukavice a vrhnout se na úklid prakticky kdekoliv. Pytle s odpadem pak odloží u kteréhokoliv kontejneru či sběrného dvora.
„Úklid města mají na starosti Technické služby Otrokovice, proto tuto jednorázovou akci vnímám spíše jako osvětovou. Když jde uklízet celá rodina, všichni si uvědomí, jak odhazované odpadky hyzdí naše okolí. Zejména pro děti to může mít výchovný efekt,“ dodala starostka.
Další úklidový den je v rámci akce Ukliďme Česko naplánován na sobotu 18. září.

Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Otrokovice

Foto: Archiv SNZ